ОшТУнун студенттери бизнес баштоонун жолдорун үйрөнүштү

2020-жылдын 22-майында Ош технологиялык университетинде экономика жана башкаруу факультети тарабынан студенттер үчүн «Заманбап эл аралык программалар боюнча сапаттуу билим-бизнеске жол ачкычы» аттуу онлайн конок лекция болуп өттү.
Аталган вебинарда ОшТУнун экономика жана башкаруу факультетинин бүтүрүүчүсү, экономика илимдеринин кандидаты, доцент, Борбордук Азиядагы Америка университетинин (АУЦА) «Бизнести башкаруу» (МBA) магистрдик программасынын башчысы, докторант Атабаев Нурлан Өзгөнович кенири маалымат берди.
Вебинарда студенттерди билим алуу үчүн эмнеге умтулуу керектиги, убактыларын туура бөлүштүрүү, долбоорлорго активдүү катышуу, чет өлкөдөгү алдынкы окуу жайларда стажировкалардан өтүү, чет тилдерин, маалыматтык технологияны терең өздөштүрүү, интернет ресурстарындагы кайсы маалыматтык базалар менен иштөө, студенттердин өз алдынча иштөөдө эмнеге көңүл буруу зарылчылыктарын айтып өтүү менен биргеликте окутуучуларга дагы тиешелүү заманбап билим берүү программалары, эмгектерине патент, автордук укук алуу боюнча кеңири токтолуп кетти.
Вебинар суроо жооп менен коштолуп, студенттер жана окутуучулар берген суроолоруна жооп алуу менен кызыктуу өттү жана аларга чоң мотивация болду.
Вебинарды модератор катары э.и.к., доцент Абдиев Мурат Журатович жана ага окутуучу Маатов Кеңешбек Максатбекович алып барышып, экономика жана башкаруу факультетинин, ОшМУнун, К.Ш.Токтомаматов атындагы ЭАУнун окутуучулары жана студенттери дагы катышышты.
Нурлан Өзгөновичке окуткан окутуучуларынын атынан э.и.д.. проф. Ташбаев А.М. жана э.и.к., доцент Кутманбекова А.А. жана студенттер конок лекторго студенттерге – келечектеги кесип ээлерине заманбап билим алууга жана келечектеги кесипке болгон кызыктуу мотивация бергендиги үчүн ыраазычылык билдиришип, карантинден кийин реалдуу жана онлайн форматта учурдагы актуалдуу болгон экономиканын көйгөйлөрүнө байланыштуу темаларда сабактарды өтүп берүүнү суранышты.