ОшТУда республикалык онлайн илимий-практикалык конференция өткөрүлдү

2020-жылдын 7-майында Ош технологиялык университетинин «Бухгалтердик эсеп жана аудит» кафедрасы тарабынан «2020-жыл-Кыргыз Республикасында аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо» жылына карата ОшТУнун «Илим.Технологиялар.Инновациялар» жаш илимпоздордун жана студенттердин республикалык онлайн илимий-практикалык конференциясынын алкагында “Санариптештирүү шартында эл аралык стандарттар боюнча бухгалтердик эсеп, анализ жана аудитти өркүндөтүү” секциясы боюнча Zoom программасы менен вебинар болуп өттү. Ага ОшТУнун ректораты, Экономика багытынын «Бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит» профили боюнча бүтүрүүчүлөрдү даярдаган өлкөбүздүн бардык аймактарындагы ЖОЖдордун: М.М.Адышев атындагы ОшТУ, ОшМУ, КӨУ, Ж.Баласагын атындагы КУУ, М.Рыскулбеков атындагы КЭУ, И.Раззаков атындагы КМТУ, К.И.Скрябин атындагы КНАУ, Б.Осмонов атындагы ЖАМУ, К.Ш.Токтомаматов атындагы ЭАУ, К.Тыныстанов атындагы ЫМУ, ТМУ, НМУ, БатМУнун студенттери жана профессордук-окутуучулук курамынын өкүлдөрү катышышты.
Онлайн конференциянын максаты: студенттердин жана жаш илимпоздордун илимий-изилдөө иштерин активдештирүү, кызматташтыкты кеңейтүү жана ИИИнин жыйынтыктары менен алмашуу; терең санариптештирүү шартында эл аралык стандарттар боюнча бухгалтердик эсеп, анализ жана аудитти өркүндөтүү жана анын өлкөбүздун аймактарынын өнүгүүсүнө кошкон салымы боюнча жогорку окуу жайлардын жаш илимпоздорунун жана студенттеринин ушул багытта жүргүзгөн изилдөөлөрү боюнча онлайн аянтча түзүү.
Онлайн конференцияда “БЭжА”кафедрасынын доценти, э.и.к.Абдиев М.Ж. анын максаты жана жүргүзүү тартиби боюнча тааныштыруу менен куттуктоо сөздөр ОшТУнун ректору-т.и.д., профессор Абидов Абдыкадыр Омарович, ОшТУнун Илимий иштер жана инновация боюнча проректору- а.ч.и.д, проф. Шамшиев Бакыт Нуркамбарович, Экономика жана башкаруу факультетинин деканы – проф. Артыков Аамат Жакышович жана конок тараптан КМТУнун ИЭФтин деканы, э.и.д., проф. Бексултанов Азисбек Абдилкариевичке берилип, алар онлайн коференцияга ийгиликтерди каалап кетишти.
Онлайн конференцияда төмөнкү баяндамалар угулуп, талкууланды: 1.Санарип экономикасы жана анын Кыргызстандагы орду- Токтосунова Айгерим-ЖАМУ,Жалал-Абад шаары,Бэк-1-17 тайпасы (илимий жетекчиси: э.и.к., доц.Толонов Э.Н.);
2.Цифровизация сельского хозяйства и налогового управления и перспективы ее внедрения, Кенетаев Мелис – 2-курстун магистранты, К.Ш.Токтомаматов атындагы ЭАУ (илимий жетекчиси: э.и.к., доц.Жанузаков Б.Ш.);
3.Актуализация бухгалтерского учета в условиях цифровой экономики-Газбеков Кенешбек- КЭУ, Бишкек шаары, БУ-2-17 тайпасы (илимий жетекчиси: э.и.к., проф.Ногойбаева Э.К.);
4. Учет медикаментов и медицинского назначения в условиях цифровой экономики-Жумабеков Адахан- И.Раззаков атындагы КМТУ, (илимий жетекчиси: э.и.д., проф.Бексултанов А.А.);
5.Роль анализа финансовых ресурсов в управлении предприятием (на примере «Талас суукурулуш»)-Нурбекова Асыл, ТМУ, Талас шаары, БУиА-17 тайпасы (илимий жетекчиси: ага окут.Дуйшебаева М.К.); 6.Автоматизированный учет средств индивидуальной защиты в условиях чрезвычайного положения-Бультурукова Акбаяна, КЭУ, Бишкек шаары, БУ-1-18 тайпасы (илимий жетекчиси: э.и.к., доц. Маматова Н.А.);
7.Санариптик экономиканын шарттарында аудитордук ишмердүүлүктү өркүндөтүү -Мадакова Мээрим, Ош ТУ, Э(БУиА)-18 тайпасы (илимий жетекчиси: э.и.к., доц. Абдиев М.Ж.);
8. Аудиторские риски в цифровой экономике-Иманкулова Айдай-ЭБХ-1-17 тайпасы, Ж.Баласагын атындагы КУУ (илимий жетекчиси: э.и.к., доц. Султанова А.А.);
9. Организация бухгалтерского учета в условиях цифровизации и МСФО-Зундуева Таттыбубу, Ош МУ, ЭБ-4-17 тайпасы (илимий жетекчиси: ага окут.Ташкулова Г.Б.)
Баяндамаларды адилеттүү баалоо жана конкурстун женүүчүлөрүн аныктоо үчүн төмөнкү курамда комиссия түзүлдү:
1.Скрябин атындагы КУАУнун «Айыл-чарбасындагы бухгалтердик эсеп жана аудит» кафедрасынын доценти, э.и.к. Жолдошбекова Сейилхан Джолдубаевна
2.Кыргыз Өзбек университетинин «Экономика, бухгалтердик эсеп жана социалдык иштер» каф.башчысы, э.и.к.Арынова Наргиза Сапаралиевна
3.ЖАМУнун Таш-Көмүр шаарындагы ИПФнын «Экономика жана информатика» каф.доценти, Буланова Зууракан Шакыевна.
Конкурстук комиссия атайын алдын ала иштелип чыккан критерийлер боюнча баллдык системада вебинардын жыйынтыгы боюнча төмөнкү жеңүүчүлөр аныкталышып, диплом жана акчалай сыйлыктар менен сыйланышат:
ОшТУ га:
1-орун- Бультурукова Акбаяна, КЭУ 1000 сом;
2-орун- Жумабеков Адахан- И.Раззаков атындагы КМТУ (700 сом);
3-орун- Кенетаев Мелис К.Ш.Токтомаматов атындагы ЭАУ(500 сом);
Экономика жана башкаруу факультетине:
1-орун- Зундуева Таттыбубу, Ош МУ (500 сом);
2-орун- Газбеков Кенешбек- КЭУ (300 сом);
3-орун- Иманкулова Айдай- Ж.Баласагын атындагы КУУ (200 сом);
Бухгалтердик эсеп жана аудит кафедрасыныкына: 1-орун- Нурбекова Асыл, ТМУ (500 сом); 2-орун- Токтосунова Айгерим-ЖАМУ (300 сом) жана 3-орун -Мадакова Мээрим, Ош ТУ (200 сом)

Онлай конференциянын жүрүшүндө ЖОЖдордун өкүлдөрү дагы учурдагы абал боюнча окутуу жана аталган профилдеги студенттерди даярдоодогу көйгөйлөр боюнча талкуу жүргүзүшүп, өз пикирлерин билдиришти.
Онлай конференциянын Жыйынтыгында төмөнкүдөй резолюция кабыл алынды:
1).Студенттердин жана жаш илимпоздордун илимий-изилдөө иштери боюнча кызматташтыкты күчөтүү жана ИИИнин жыйынтыктары менен алмашуу;
2.Терең санариптештирүү шартында эл аралык стандарттар боюнча бухгалтердик эсеп, анализ жана аудитти өркүндөтүү;
3. Өлкөбүздун аймактарынын өнүгүүсүнө кошкон салымы боюнча жогорку окуу жайлардын жаш илимпоздорунун жана студенттеринин ушул багытта жүргүзгөн изилдөөлөрүн илимий басылмада басып чыгарууга көмөктөшүү.