ОшТУда Эл аралык онлайн семинар өткөрүлдү

Ош технологиялык университетинде аккредитациялоо жана лицензиялоо бөлүмүнүн башчысы Азимова Алимакан Алибаевна жана Эл аралык инновациялык технологиялар университети менен биргеликте “Билим берүү процессинде WEB багытталган ресурстарды колдонуу” аттуу Эл аралык онлайн семинар уюштурулду. Аталган семинар билим берүү процессинде веб-ресурстарынын натыйжалуулугуна таасир эткен факторлорду карап чыгуу. Билим берүүчү веб-ресурстардын мүмкүнчүлүктөрүн, мугалимдер жана студенттер тарабынан колдонулуучу багыттарын кароо максатында уюштурулган.
Семинарда Россия Федерациясынын Казань кооперативдик институтунун (филиалы) илимий иштери боюнча проректору, “Бухгалтердик эсеп жана финансы” кафедрасынын доценти, э.и.к. Астраханцева Елена Анатольевна “Окутуунун аралаш технологияларын колдонуу менен санарип кызматтарынын мүмкүнчүлүктөрү”, “Интер-спутник” маданий окуу борборунун “Энциклопедия-Максимум” басмаканасынын директору, профессор Максим Бахтин “Билим берүү мейкиндигиндеги санариптик технологиялар” аттуу темада доклад жасашты. Иш-чарага Ош технологиялык университетинин, Ош соода экономикалык колледжинин окутуучулары жалпысынан 35 окутуучу катышып, семинар өтө жогорку деңгээлде өттү.