ОшТУ-Жогорку инженердик жана технологиялык багыттагы адистиктерди даядоонун ордосу


 • ОшТУ-Инженердик жана технологиялык багыттагы адистиктерге даядоо
  ОшТУ төмөнкү адистиктер боюнча кабыл алууну жарыялайт
  2020-21-окуу жылы үчүн контрактык төлөмдөрү
  ОшТУ-Инженердик жана технологиялык багыттагы адистиктерге даядоо

  ОшТУ төмөнкү адистиктер боюнча кабыл алууну жарыялайт

   

   

  2020-21-окуу жылы үчүн контрактык төлөмдөрү

 • Университетке кабыл алуу

  Университетке кабыл алуу М.М. Адышев атындагы Ош технологиялык университетинде жогорку кесиптик билим берүү программасы боюнча кабыл алуунун эрежелеринин негизинде жүргүзүлөт. Бул Эреже Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтомун (28.05.2011-ж., №256) ишке ашыруу максатында, Кыргыз Республикасынын «Билим берүү жөнүндө» Мыйзамына жана Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларына кабыл алуунун Тартибине, ошондой эле Кыргыз Республикасынын билим берүү тармагындагы башка ченемдик актыларына, М.М. Адышев атындагы Ош технологиялык университетине кабыл алууну регламенттөөчү ОшТУнун Уставына ылайык иштелип чыккан.

  М.М. Адышев атындагы Ош технологиялык университетине (мындан ары ОшТУ) жалпы орто жана орто кесиптик билими бар адамдар кабыл алынат.

  Магистрди даярдоо программасы боюнча окутууга багыты (бакалавр) боюнча базалык жогорку билими тууралуу мамлекеттик үлгүдөгү диплому же толук жогорку кесиптик билими тууралуу диплому бар адамдар кабыл алынат.

  Кыргыз Республикасынын жарандары, ошондой эле башка өлкөлөрдүн жарандары болгон кыргыз улутундагы адамдар, эгер бул деңгээлдеги билим алар тарабынан биринчи жолу алынып жатса, конкурстук негизде мамлекеттик билим берүү стандарттарынын чегинде акысыз жана акы төлөө аркылуу жогорку билим алууга укуктуу.

  ОшТУда башка мамлекеттердин жарандарын окутуу Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган, белгиленген тартипте күчүнө кирген, эл аралык келишимдердин негизинде, ошондой эле билим берүү уюмдарынын ортосундагы же жекече жарандар ортосундагы келишимдердин негизинде ишке ашырылат.

  Кийинки курстарга белгиленген үлгүдөгү аякталбаган жогорку кесиптик билими тууралуу академиялык маалымкаты же ар кандай баскычтагы жогорку кесиптик билими тууралуу мамлекеттик үлгүдөгү диплому бар адамдар кабыл алынат. Тийиштүү адистиктердеги кийинки курстарга тийиштүү профилдеги орто кесиптик билими тууралуу мамлекеттик үлгүдөгү диплому бар адамдар кабыл алынат. Орто кесиптик билимдүү адистиктеринин жана аларга ылайыктуу жогорку кесиптик билим берүүнүн багыттары жана адистиктери боюнча тизме КР ББИМи тарабынан бекитилет.

  ОшТУда окутуунун күндүзгү, сырттан, анын ичинде дистанциялык технологияларын пайдалануу менен окуутуу формаларына кирүүнүн башкы критерийлери болуп абитуриенттин билим деңгээли жана жөндөмү эсептелет.

  2020-21-окуу жылына кабыл алуу комиссиясынын иш планы

  ОшТУнун кабыл алуу комиссиясынын жооптуу катчысы

  Турдуев Ильяз Эрмекович, т.и.к., энергетика факультетинин доценти

  иш. тел.: . (03222) 4 36 12 моб. тел.: 0779 989 386 e-mail: ilyaz_turduev@mail.ru

  ОшТУнун кабыл алуу комиссиясынын жооптуу катчысынын орун басары Райымкулов Ариет Айтбаевич, ТжЖПФнын деканынын ОИ боюнча орун басары

  моб. тел.: 0771 873 434 е-mail: Ariet86@mail.ru

  ОшТУнун кабыл алуу комиссиясынын жооптуу катчысынын орун басары

  Турабыев Чынгыз Кубатович, АжКФнын деканынын ОИ боюнча орун басары моб. тел.: 0777 475 037

  е-mail:

  ОшТУнун кабыл алуу комиссиясынын гуманитардык-технологиялык колледжи боюнча жооптуу катчысы

  Артыков Заирбек Жакыпович, «ДТжАЧД» кафедрасынын башчысы

  моб. тел.: 0778 749 590 е-mail: zjartykov@mail.ru

  М.М. АДЫШЕВ АТЫНДАГЫ ОШ ТЕХНОЛОГИЯЛЫК УНИВЕРСИТЕТИ 2020-21-ОКУУ ЖЫЛЫ ҮЧҮН ТӨМӨНКҮ БАГЫТТАР АДИСТИКТЕР БОЮНЧА АБИТУРИЕНТТЕРДИ КАБЫЛ АЛАТ ЭКОНОМИКА ЖАНА  БАШКАРУУ ФАКУЛЬТЕТИ
  • 580600  Логистика  (негизги тест, математика) -Ишмердүүлүк логистикасы -Каржы-банктык ишмердүүлүк логистикасы
  • 710300  Колдонмо информатика (негизги тест, физика же математика) -Экономикадагы колдонмо информатика
  • 540200  Социалдыкиш (негизги тест) -Социалдык иш   
  • 531500Аймак таануу (негизги тест,  тарых же англис тили) -Аймак таануу
  • 580500 Бизнес информатика (негизги тест, математика ) -Электрондук бизнес -Каржы банк чөйрөсүндөгү маалымат копсуздугу -Экономикадагы электрондук башкаруу
  • 580700 Бизнести башкаруу  (негизги тест, математика ) -Эл аралык бизнес -Долбоорлорду башкаруу
  • 710500  Интернет технологиялары жана башкаруу  (негизги тест, физика же математика) -Бухгалтердик эсепте, анализде жана аудиттеги интернет технологиялары жана башкаруу
  • 580100  Экономика  (негизги тест, математика) -Бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит -Мамлекеттик финансылык козомол -Экономика жана ишканаларды башкаруу
  ТАБИГЫЙ – ТЕХНИКАЛЫК ФАКУЛЬТЕТИ
  • 510200 Колдонмо математика жана информатика  (негизги тест, математика же физика)
  • 710300 Колдонмо  информатика(негизги тест, физика же математика)- -Компьютердик дизайндагы колдонмо информатика
  • 550800 Кесиптик билим берүү(негизги тест) - Маалыматтык технологиялар
  • 570021 Интерьер жана жабдуулар (ЖРТ талап кылынбайт) - Айлана-чөйрөнү көркөмдөө боюнча дизайнер
  • 650300 Машиностроение (негизги тест, физика же математика) - Өндүрүштүк инжинерия - Машина куруудагы технология жана менеджмент
  • Эксперимент. Энергетикалык машина куруу (негизги тест, физика же математика)
  АРХИТЕКТУРА ЖАНА КУРУЛУШ ФАКУЛЬТЕТИ
  • 750200 Архитектуралык чөйрөнүн дизайны (негизги тест, чыгармачылык сынак)
  • 750100 Архитектура (негизги тест, чыгармачылык сынак)
  • 750500 Курулуш   (негизги тест, чыгармачылык сынак) -Өндүрүштүк жана атуулдук курулуш -Автоунаа жолдору жана аэродромдор -Имараттарды долбоорлоо
  • 620101 Колдонмо геодезия (негизги тест)
  • 750002 Темир жолдорду, көпүрөлөрдү жана транспорт тоннелдерин куруу. (негизги тест, физика же математика)
  ЭНЕРГЕТИКА ФАКУЛЬТЕТИ
  • 640200 Электроэнергетика   жана электротехника  (негизги тест, физика же математика) -Электр менен жабдуу -Электр станциялары -Электроэнергетикалык тармактар жана  тору -Электроэнергетикалык тармактарды реле  аркылуу коргоо жана автоматташтыруу -Электр жабдуу тармактарында энергияны үнөмдөө -Альтернативдүү электр булактары -Электро энергетикадагы менеджмент
  • 610300 Агроинженерия  (негизги тест) -Электр жабдыктары жана электр технологиялары
  • 640100 Жылуулук энергетикасы жана жылуулук техникасы  (негизги тест, физика же математика) -Жылуулук  электр станциясы
  • 700600 Метрология,  стандартташтыруу жана сертификациялоо (негизги тест, физика же математика) -Өндүрүш жана азык түлүктөрдү стандартташтыруу жана сертификациялоо
  • 750500 Курулуш багыты (негизги тест, физика же математика) -Жылуулук-газ менен камсыздоо жана желдетүү
  ТЕХНОЛОГИЯ ЖАНА ЖАРАТЫЛЫШТЫ ПАЙДАЛАНУУ ФАКУЛЬТЕТИ
  • 610600 Айыл чарба продукциясын өндүрүүнүн жана кайра иштетүүнүн технологиясы (негизги тест) - Өсүмдүк азыктарын кайра иштетүүнүн технологиясы
  • 740100 Өсүмдүктөрдөн алынган тамак-аш азыктарынын технологиясы. (негизги тест, биология же химия) - Нан, кондитер жана кесме азыктарынын технологиясы - Консервалоо жана тамак-аш концентраттар технологиясы
  • 720100 Химиялык технология     (негизги тест, химия же физика) -Органикалык эмес заттардын химиялык технологиясы. - Табигый энергия кармаган көмүртек материалдарынын (нефти жана газ) химиялык технологиясы
  • 740700 Жеңил өнөр-жай буюмдарынын технологиясы (негизги тест, физика же химия) - Тигүү буюмдардын технологиясы - Тигүү буюмдарды конструкциялоо
  • 570020 Дизайн - (ЖРТ талап кылынбайт) -Кийимдин дизайны
  • 570700 Текстиль жана костюм искусствосу (негизги тест, чыгармачылык сынак) - Кийимди көркөмдөп долбоорлоо
  • 730100 Токой иши жана ландшафттык курулуш(негизги тест)
  • 520800 Экология жана жаратылышты пайдалануу (негизги тест)
  • 760300 Техносфералык коопсуздук (негизги тест, физика же математика) -Өзгөчө кырдаалдарда коргоо
  • 630001 Колдонмо геология  (негизги тест) - Пайдалуу кендерди сүрөттөө, издөө жана чалгындоо  (ГСПМ) -Нефти жана газдын геологиясы (ГНиГ)
  АВТОУНАА ЖАНА ТЕТИКТЕРДИ ТЕЙЛqq ФАКУЛЬТЕТИ
  • 670300 Транспорттук процесстердин технологиясы   (негизги тест, физика же математика) -Кыймыл коопсуздугун уюштуруу -Унаадагы ташууну уюштуруу жана башкаруу. -Бажы иши
  • 670200 Транспорттук-технологиялык машиналарды жана комплекстерди эксплуатациялоо   (негизги тест, физика же математика) -Автомобиль жана автомобилдер чарбасы -Авто сервис -Унаанын электржабдыктары
  • 650100 Материал таану жана матералдардын технологиясы (негизги тест, физика же математика)
  • 570400 Дизайн - (ЖРТ талап кылынбайт) -Графикалык дизайн -Дизайн интерьери
  • 610300 Агроинженерия (негизги тест, физика же математика) -Айыл-чарбанын механизациясы
  КИБЕРНЕТИКА ЖАНА МААЛЫМАТ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ФАКУЛЬТЕТИ
  • 690300 Инфокоммуникациялык технологияларжана байланыш системасы (негизги тест, физика же математика) -Байланыш түйүндөрү жана коммуникация системалары .
  • 700200 Техникалык системаны башкаруу   (негизги тест, физика же математика) - Техникалык системаларында башкаруу
  • 710100 Информатика жана эсептөө техникасы  (негизги тест, физика же математика) -Эсептөө техникасын жана автоматташтырылган системаларды программалык камсыздоо
  • 710200 Маалымат системалары жана технологиялары(негизги тест, физика же математика) -Экономикадагы маалымат системалары жана  технологиялары
  • 590100 Маалымат коопсуздугу (негизги тест, математика же физика) -Укук коргоо чөйрөсүндөгү маалымат технологиялардын коопсуздугу; -Финансы жана экономика структураларындагы маалымат коопсуздугу.
  • 531200 Компьютердик  лингвистика (негизги тест, англис тили) –Эл аралык коммуникация жана автоматташтырылган котормо системалары
  • 531100 Лингвистика (негизги тест, англис тили) –Котормо жана котормо таануу
  КАДРЛАРДЫ КАЙРА ДАЯРДОО ЖАНА КВАЛИФИКАЦИЯНЫ ЖОГОРУЛАТУУ ИНСТИТУТУ
  • 690300 “Инфокоммуникациялык технологиялар жана байланыш системалары –Байланыш түйүндөрү жана коммуникация системалары
  • 740700 Жеңил өнөр-жай буюмдарынын технологиясы - Тигүү буюмдардын технологиясы
  • 640200 Электроэнергетика жана электротехника -Электр менен камсыздоо -Электро энергетикалык тармактар жана тору -Энгергиянын альтернативдүү булактары -Өндүрүштүк менеджмент тармактары
  • 580100 Экономика -Бухгалтердик эсеп жана аудит -Финансы жана кредит
  • 670300 Транспорттук процесстердин технологиясы -Жол кыймылын уюштуруу
  • 750500 Курулуш -Өндүрүштүк жана атуулдук курулуш -Кыймылсыз мүлктү экспертиздөө жана башкаруу
  МАГИСТРАТУРА
  • 690300 Инфокоммуникациялык технологиялар жана байланыш системасы
  • 510200 Колдонмо математика жана информатика  
  • 640200 Электроэнергетика   жана электротехника -Электр менен жабдуу -Электроэнергетикалык тармактар жана  тору -Электро энергетикадагы менеджмент
  • 670300   Унаа процесстеринин технологиясы
  • 710200 Маалымат системалары жана технологиялары -Экономикадагы маалымат системалары жана технологиялары
  • 520500 Картография жана геоинформатика
  • 544319 Информатика жана  программалоо технологиясы
  • 750500 Курулуш
  • 710300 Колдонмо информатика
  • 610300 Агроинженерия
  • 610600 Айыл чарба азыктарынын өндүрүүнүн технологиясы
  • 550800 Кесипке окутуу
  • 520800 Жаратылышты колдонуу жана экология
   М.М. АДЫШЕВ АТЫНДАГЫ ОШ ТЕХНОЛОГИЯЛЫК УНИВЕРСИТЕТИНИН ГУМАНИТАРДЫК-ТЕХНОЛОГИЯЛЫК КОЛЛЕДЖИ 2020-2021-окуу жылы үчүн төмөнкү адистиктер боюнча абитуриенттерди кабыл алат:
  • Социалдык иш165(квалификациясы – социалдык кызматкер);
  • Укук жана социалдык камсыздоону уюштуруу165(квалификациясы – юрист);
  • Экономика жана бухгалтердик эсеп135(тармактар боюнча)  (квалификациясы-бухгалтер);
  • Каржы135(тармактар боюнча) (квалификациясы – финансист);
  • Менеджмент135(тармактар боюнча) (квалификациясы – менеджер);
  • Статистика135(квалификациясы – экономист);
  • Байланыш тармактары жана коммутация системалары125(квалификациясы – техник);
  • Автоматташтырылган системаларды жана эсептөө техникаларын программалык камсыздоо135 (квалификациясы – техник-программист);
  • Колдонмо информатика135(тармактар боюнча) (квалификациясы – техник-программист);
  • Компьютердик системалар жана комплекстер(тармактар боюнча)135(квалификациясы –компьютердик системалар боюнча  техник);
  • Маалыматтарды иштеп чыгуунун автоматташтырылган системалары жана башкаруу135(квалификациясы – техник);
  • Тигүү буюмдарын конструкциялоо, моделдештирүү жана технологиясы 145 (квалификациясы –модельер-конструктор);
  • Дизайн145(тармактар боюнча) (квалификациясы –дизайнер);
  • Ачык тоо-кен иштери145(квалификациясы – тоо-кен техник-технологу);
  • Өзгөчө кырдаалда коргоонуу125 (квалификациясы – техник);
  • Электр менен жабдуу125(тармактар боюнча)   (квалификациясы – техник-электрик);
  • Электр станциялары, тармактары жана системалары125(квалификациясы – техник-электрик);
  • Айыл чарбасын электрификациялоо жана автоматизациялоо125 (квалификациясы – техник-электрик);
  • Электр берүү линияларын куроо жана эксплуатациялоо125(квалификациясы – техник-электркуроочу);
  • Инженердик курулуштарды куруу жана эксплуатациялоо125(квалификациясы – техник);
  • Курулуштарды куруу жана пайдалануу125(квалификациясы – техник);
  • Автомобиль жолдорун, аэродромдорду куруу жана эксплуатациялоо125(квалификациясы – техник);
  • Архитектура125(квалификациясы – техник);
  • Автомобиль унааларын техникалык тейлөө жана оңдоо 125(квалификациясы – техник);
  • Унаада ташууларды уюштуруу жана башкаруу125(квалификациясы – техник);
  • Унаанын электр жабдыктарынын эксплуатациясы жана автоматикасы125 (квалификациясы – техник-электр-механик);
  • Нефти жана газды кайра иштетүү145(квалификациясы – техник-технолог);
  • Айыл чарба продукцияларын өндүрүүнүн жана кайра иштетүүнүн   технологиясы145 (квалификациясы – технолог).
   Эскертүү: Кабыл алуу  бардык адистиктер боюнча 9-класстын базасында: математика, кыргыз же орус тили предметтеринен; 11-класстын базасында: тестирлөө предметтеринин кыскартылган шарттуу белгилениши (жогоруда индекс катары берилген): 1 – математика; 2 – физика; 3 – информатика; 4 – химия; 5 – кыргыз  (орус) тили; 6- тарых, 7- англис тили Жогорку индекстеги биринчи экзамен – негизги профилдик экзамен болуп саналат Окууга тапшыруу үчүн керектүү документтер:
  1. Аттестат, 9-классты бүткөндүгү тууралуу күбөлүк (түп нускасы);
  2. Паспорт же туулгандыгы тууралуу күбөлүк (көчүрмөсү);
  3. Сүрөт 3х4 – 8 даана;
  4. Аскердик билет же каттоо күбөлүгү (аскерге милдеттүүлөр үчүн, көчүрмөсү).
   УРМАТТУУ  ОРТО МЕКТЕПТЕРДИН  БҮТҮРҮҮЧҮЛӨРҮ-АБИТУРИЕНТТЕР! Ош технологиялык университетинин академик Б. Мурзубраимов атындагы Өзгөн технология жана билим берүү коллежи 2020-2021 - окуу жылына кабыл алууну жарыялайт Жаңы окуу жылына кабыл алуу (№LC 60000219, LC 170000396, LC 170000974, С 2010-0001 КР ББжИМ) лицензиянын негизинде төмөндөгү адистиктер боюнча жүргүзүлөт: 230109.Эсептөө техникасын жана автоматташты- рылган системаларды программалык камсыздоо. Сынактар: математика, кыргыз (орус) тили (11-кл. бүтүрүүчүлөрү үчүн кошумча информатика).  Күндүзгү бөлүмү гана бар. 140212 Электр менен камсыздоо (тармактар боюнча). Сынактар: физика, кыргыз (орус) тили (11-кл. бүтүрүүчүлөрү үчүн кошумча математика). Күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмдөрү ба 230701 Колдонмо информатика (тармактар боюнча). Сынактар: математика, кыргыз (орус) тили (11-кл бүтүрүүчүлөрү үчүн кошумча информатика). Күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмдөрү. 130403 Ачык тоо-кен иштери. Сынактар: математика, кыргыз (орус) тили (11-кл. бүтүрүүчүлөрү үчүн кошумча физика). Күндүзгү окуу бөлүмү бар. 110201 Агрономия. Сынактар: математика, кыргыз (орус) тили (11-кл. бүтүрүүчүлөрү үчүн кошумча биология). Күндүзгү окуу бөлүмү бар. 050704 Мектепке чейинки билим берүү. Сынактар: математика, кыргыз (орус) тили (11-кл.бүтүрүүчүлөрү үчүн кошумча кыргыз адабияты). Күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмдөрү бар
  1. Башталгыч класстарда окутуу.
  Сынактар: математика, кыргыз (орус) тили (11-кл.бүтүрүүчүлөрү үчүн кошумча кыргыз адабияты). Күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмдөрү бар.
  1. Финансы (тармактар боюнча).Сынактар: математика, кыргыз (орус) тили (11-кл.бүтүрүүчүлөрү үчүн кошумча информатика. Күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмдөрү бар.
  2. Экономика жана бухгалтердик эсеп-кысап (тармактар боюнча).
  Сынактар: математика, кыргыз (орус) тили (11-кл. Бүтүрүүчүлөрү үчүн кошумча информатика). Күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмдөрү бар.
  1. Укук таануу.Сынактар: КР тарыхы, кыргыз (орус) тили (11-кл. бүтүрүүчүлөрү үчүн кошумча жалпы тарых). Күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмдөрү бар
  КЫСКА МӨӨНӨТТҮҮ КУРСТАР БОЮНЧА ДАЯРДОО Окууга өткөн абитуриенттерге окуп жаткан адис-тигине карабастан контракттык негизде төмөндө көрсөтүлгөн кыска мөөнөттүү курстардан окуп, мамлекеттик эмес үлгүдөгү дипломго, сертификатка ээ болуусуна шарт түзүлгөн (лицензия №LЕ 16000491, LE 50000774, LE 180001173 КР ББжИМ):
  • Компьютердик сабаттуулук(окуу мөөнөтү 2 ай)
  • Чачтарач иши (окуу мөөнөтү 2 ай)
  • Орус тили (окуу мөөнөтү 1 жылга чейин)
  • Англис тили(окуу мөөнөтү 1 жылга чейин)
  • Ветеринардык санитар (окуу мөөнөтү 3 ай)
  • Электр ширетүүчү (окуу мөөнөтү 2 ай)
  • От жагуучу(окуу мөөнөтү 2 ай)
  • Кулинария (окуу мөөнөтү 2 ай)
  Кабыл алуу учурунда бардык предметтер боюнча кыска мөөнөттөгү даярдоо курстары уюштурулат, угуучулар курсту бүткөндөн кийин кирүү сынактарын тапшырышат. Өзгөндө контракттык негизде окуган студенттер Ош, Бишкек жана башка шаарлардагы окуу жайларында окугандарга караганда 50-80%га аз чыгымга дуушар болот, башкача айтканда  үй-бүлөлүк каражаттарын кескин түрдө үнөмдөйт. Коллеждин жатаканасы бар.  Жеңилдиктер
  1. Окуу акысын 1 жылдын ичинде 2 жолу: жарымын 1-декабрга чейин, экинчи жарымын 1-майга чейин бөлүп төлөсө болот.
  2. Кирүү сынактарынан төмөнкүлөр бошотулат же женилдиктер берилет:
  • республикалык олимпиадаларда негизги предмет боюнча I, II, III орундарды ээлегендер;
  • 18 жашка чейинки курактагы камкордукка алынбаган тоголок жетимдер;
  • биринчи жана экинчи топтогу майыптар.
  1. Бюджеттик орундарына тестирлөө жүргүзүлөт.
  2. Бюджеттик негизде окуган, коллеждин коомдук турмушуна активдүү катышкан жана окуу процессинде ийгиликке жетишкен студенттер 720 сомдон стипендия алышат. Андан сырткары мыкты жетишкендиктерди камсыз кылган студенттер академик Б. Мурзубраимов атындагы (3000 сом) стипендияны алышат.
  Окуу мөөнөтү орто кесиптик билим алуу үчүн: стационардык бөлүмдө 9-классты бүтүргөндөр 2 жыл 10 ай, 11-классты бүтүргөндөр 1 жыл 10 ай, ал эми сырткы бөлүмдөгүлөр 2 жыл 6 ай окушат. Документтерди кабыл алуу: I агым: 20-июндан 1-августка чейин; II агым: 3-августтан 25-августка чейин. Окуу жайга тапшырылуучу документтер:
  1. Билими тууралуу күбөлүк, аттестат же диплом (түп нускасы);
  2. Паспортунун же туулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү;
  3. 3х4 өлчөмүндөгү 8 даана фото (сүрөт);
  4. ОМСтин көчүрмөсү (паспорту жокторго);
  5. Аскердик билет же аскерге чакырууга каттоо күбөлүгү (эркек балдар үчүн).
  6. Медициналык аныктама (форма 086 У).
   Биздин дарек: 715520 Өзгөн шаары, Манас көчөсү 186, Ош технологиялык университетинин академик Б. Мурзубраимов атындагы Өзгөн технология жана билим берүү коллежи. Сурап билүү телефондору: (03233) 5-31-47, 5-31-89, 5-30-34, 5-30-19.  Уландар жана кыздар! Эгер өз жериңерден алыс барбай, аз каражат сарптап, билимдүү болгуңар келсе, биздин окуу жайдан билим алгыла!
  ОШТУГА 2020-2021-ОКУУ ЖЫЛЫНА КОНТРАКТЫК НЕГИЗДЕ 1-КУРСКА КАБЫЛ АЛУУ ПЛАНЫ
    шифр   Багыттын/адистиктин аталышы   лицензии №   кабыл алуу планы
  күндүзгү сырттан
  АВТОУНАА ЖАНА ТЕЙЛӨӨ ТЕХНОЛОГИЯСЫ ФАКУЛЬТЕТИ
  1 670300 Транспорттук процесстердин технологиясы № LD170000223 25 25
  2 670200 Транспорттук-технологиялык машиналарды жана комплекстерди эксплуатациялоо № LD170000223 25 25
  3 570400 Дизайн № LD150000656 25 25
  4 650100 Материал таану жана матералдардын технологиясы № LS190001456 25
  жалпы   100 75
  АРХИТЕКТУРА ЖАНА КУРУЛУШ ФАКУЛЬТЕТИ
  5 750500 Курулуш № LD170000223 50 50
  6 750200 Архитектуралык чөйрөнүн дизайны № LD170000223 25
  7 750100 Архитектура № LD170000223 25
  8 750002 Темир жолдорду, көпүрөлөрдү жана транспорт тоннелдерин куруу. № LD170000223 25
  9 620101 Колдонмо геодезия № LD170000223 25
  жалпы   150 50
  ЭНЕРГЕТИКА ФАКУЛЬТЕТИ
  10 640200 Электроэнергетика   жана электротехника  № LD170000223 50 25
  11 640100 Жылуулук энергетикасы жана жылуулук техникасы  № LD170000223 25
  12 610300 Агроинженерия  № LD170000223 50 25
  13 700600 Стандартизациялоо, сертификациялоо жана метрология  № LD170000223 25 25
  14 750500 Курулуш (жылуулукту газ менен камсыздоо жана желдетүү)  № LD170000223 25 25
  жалпы   175 100
   ТЕХНОЛОГИЯ ЖАНА ЖАРАТЫЛЫШТЫ ПАЙДАЛАНУУ ФАКУЛЬТЕТИ
  15 760300 Техносфералык коопсуздук № LD170000223 25 25
  16 740700 Жеңил өнөр-жай буюмдарынын технологиясы жана конструкциялоо № LD170000223 20 25
  17 610600 Айыл чарба продукциясын кайра иштетүүнүн технологиясы № LD170000223 25
  18 570020 Дизайн № LD160000462 25
  19 570700 Текстиль жана костюм искусствосу № LD170000223 20
  20 730100 Токой иши жана ландшафттык курулуш    № LD170000223 25 25
  21 520800 Экология жана жаратылышты пайдалануу № LD170000223 25 25
  22 720100 Химиялык технология № LD170000223 25 25
  жалпы   190 125
  КИБЕРНЕТИКА ЖАНА МААЛЫМАТ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ФАКУЛЬТЕТИ
  23 710100 Информатика жана эсептөө техникасы № LD170000223 25
  24 531100 Лингвистика № LD170001015 50
  25 710200 Маалымат системалары жана технологиялары № LD170000223 25 25
  26 690300 Инфокоммуникациялык технологиялар жана байланыш системасы № LD170000223 25 25
  27 700500 Мехатроника жана робототехника № LS190001456 20
  28 531200 Компьютердик  лингвистика № LD170000223 50
  29 590100 Маалымат коопсуздугу № LD180000387 25
  жалпы   220 50
  ЭКОНОМИКА ЖАНА  БАШКАРУУ ФАКУЛЬТЕТИ
  30 540200 Социалдык иш № LS190001456 25 25
  31 580100 Экономика № LS190001456 50 50
  32 580600 Логистика № LD160000462 25 25
  33 531500 Аймак таануу № LD170000223 25
  34 710300 Колдонмо информатика № LD170000223 25 25
  35 580500 Бизнес информатикасы № LD170001015 25 25
  36 580700 Бизнести башкаруу № LD170001015 25 20
  37 710500 Интернет технологиялары жана башкаруу № LD180000100 25
    жалпы   225 170
  ТАБИГЫЙ – ТЕХНИКАЛЫК ФАКУЛЬТЕТИ
  38 510200 Колдонмо математика жана информатика № LD170000223 25 25
  39 710300 Колдонмо  информатика № LD170000223 25 25
  40 550800 Кесиптик билим берүү № LD17000223 25 25
  41 570021 Интерьер жана жабдуулар № LD150000656 25
  42 650300 Машинакурулуш № D2019-0018 25
  43 Эксперимен-тальный уч.план Энергетикалык машинакурулуш № D2019-0018 25
  жалпы 150 75
    Жалпы университет боюнча: 1210 645
  МАГИСТРАТУРА    
  44 510200 Колдонмо математика жана информатика   № LD 140000287 10  
  45 640200 Электроэнергетика   жана электротехника № LD 140000287 20  
  46 670300 Унаа процесстеринин технологиясы № LD 140000287 10  
  47 710200 Маалымат системалары жана технологиялары адистиги: Экономикадагы маалымат системалары жана технологиялары. № LD 140000287 10  
  48 520500 Картография жана геоинформатика №  LS 190001456 20 10
  49 750500 Курулуш № LD150000656 20  
  50 544319 Информатика жана  программалоо технологиясы № LD150000772 20  
  51 610300 Агроинженерия № LD150000656 10  
  52 710300 Колдонмо информатика № LD150000656 10  
  53 550800 Кесипке окутуу № LD180000100 20
  54 610600 Айыл чарба азыктарынын өндүрүүнүн технологиясы № LD 170000223 20  
  55 520800 Жаратылышты колдонуу жана экология № LD 170000223 20 10
  56 690300 Инфокоммуникациялык технологиялар жана байланыш системасы. № LD 170000223 20 10
  жалпы   210 30
    ОшТУнун Кадрларды кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу институтуна  2020-2021-окуу жылына 1-курска кабыл алуу планы
  шифр Багыттын/адистиктин аталышы Лицензии № кабыл алуу планы
  п/п
  күндүзгү сырттан
  1 640200 Электроэнергетика жана электротехника  № LS190001456 15
  2 670300 Транспорттук процесстердин технологиясы № LS190001456 15
  3 690300 “Инфокоммуникациялык технологиялар жана байланыш системалары № LS190001456 15
  4 750500 Курулуш № LS190001456 17
  5 740700 Жеңил өнөр-жай буюмдарынын технологиясы. № LS190001456 15
  6 580100 Экономика № LS190001456 30
      жалпы   107
   ОШТУНУН ТЕХНОЛОГИЯЛЫК КОЛЛЕДЖИНЕ 2020-2021-ОКУУ ЖЫЛЫНА КАРАТА КАБЫЛ АЛУУ ПЛАНЫ
    Адистиктин аталышы Шифр Лицензиялар № жана мөөнөтү     Кабыл алуу планы
             контракт
  9-класс 11-класс сырттан
  1 Тигүү буюмдарын конструкциялоо, моделдештирүү жана технологиясы 260903  LC180000350, 06.07.2018, мөөнөтсүз LS190001465, 25.05.2019, мөөнөтсүз 25 25 25
  2 Дизайн 070602 LC180000350, 06.07.2018, мөөнөтсүз 50 25
  3 Колдонмо информатика 230701  LC170000132, 28.02.2017, мөөнөтсүз LS190001465, 25.05.2019, мөөнөтсүз 25 25 25
  4 Маалыматтарды иштеп чыгуунун автоматташтырылган системалары жана башкаруу 220206 LC140000383, 25.04.2014, мөөнөтсүз LS190001465, 25.05.2019, мөөнөтсүз 25 25 25
  5 Автоматташтырылган системаларды жана эсептөө техникаларын  программалык камсыздоо 230109 LC150000073, 19.03.2015, мөөнөтсүз 50 25
  6 Байланыш тармактары жана коммутация системалары 210406  LC 150000073  19.03.2015,  мөөнөтсүз LS190001465, 25.05.2019, мөөнөтсүз 25 25 25
  7 Электр менен жабдуу 140202 LC15000108, 30.03.2015, мөөнөтсүз LS190001465, 25.05.2019, мөөнөтсүз 25 25 25
  8 Айыл чарбасын электрификациялоо жана автоматизациялоо 110302 LC150000108, 30.03.2015 мөөнөтсүз LS190001465, 25.05.2019, мөөнөтсүз 25 25 25
  9 Автомобиль унааларын техникалык тейлөө жана оңдоо 190604 LC150000681, 07.08.2015, мөөнөтсүз LS190001465, 25.05.2019, мөөнөтсүз 50 25 25
  10 Унаада ташууларды уюштуруу жана башкаруу 190701 №LC150000681 07.08.2015, мөөнөтсүз LS190001465, 25.05.2019, мөөнөтсүз 25 25 25
  11 Унаанын электр жабдыктарынын эксплуатациясы жана автоматикасы 190503 LC150000073, 10.05.2016, мөөнөтсүз LS190001465, 25.05.2019, мөөнөтсүз 50 25
  12 Менеджмент 080501 LC170000132, 28.02.2017, мөөнөтсүз LS190001465, 25.05.2019, мөөнөтсүз 25 25 25
  13 Ачык тоо-кен иштери 130403 LC150000073, 10.05.2016, мөөнөтсүз, LS190001465, 25.05.2019, мөөнөтсүз 25 25 25
  14 Социалдык иш 040101 LC170000132, 28.02.2017, мөөнөтсүз LS190001465, 25.05.2019, мөөнөтсүз 25 25 25
  15 Укук жана социалдык  камсыздоону уюштуруу 030504 LS190001465, 25.05.2019, мөөнөтсүз 50 25
  16 Инженердик курулуштарды куруу жана эксплуатациялоо 270208 LC150000108,               30.03.2015,                      мөөнөтсүз 25 25
  17 Нефти жана газды кайра иштетүү 240404 LC140000383, 25.04.2014, мөөнөтсүз LS190001465, 25.05.2019, мөөнөтсүз 25 25 25
  18 Автомобиль жолдорун, аэродромдорду куруу жана эксплуатациялоо 270206 LC140000383,  25.04.2014, мөөнөтсүз LS190001465, 25.05.2019, мөөнөтсүз 25 25 25
  19 Электр станциялары, тармактары жана системалары 140206  LC150000073, 19.03.2015 мөөнөтсүз LS190001465, 25.05.2019, мөөнөтсүз 25 25 25
  20 Курулуштарды куруу жана пайдалануу 270103  LC150000073, 19.03.2015, LS190001465, 25.05.2019, мөөнөтсүз 25 25 25
  21 Экономика жана бухгалтердик эсеп 080110 LC140000383, 25.04.2014, мөөнөтсүз LS190001465, 25.05.2019, мөөнөтсүз 50 25 25
  22 Компьютердик системалар жана комплекстер 230108 LC150000073, 19.03.2015 мөөнөтсүз 25 25
  23 Өзгөчө кырдаалда коргоонуу 280105 LC150000073, 19.03.2015, мөөнөтсүз LS190001465, 25.05.2019, мөөнөтсүз 25 25 25
  24 Электр берүү линияларын куроо  жана эксплуатациялоо 140208 LC180000350, 06.07.2018, мөөнөтсүз LS190001465, 25.05.2019, мөөнөтсүз 25 25 25
  25 Статистика 080601 LC150000681 02.08.2015, мөөнөтсүз LS190001465, 25.05.2019, мөөнөтсүз 25 25 25
  26 Айыл чарба продукцияларын өндүрүүнүн жана кайра  иштетүүнүн   технологиясы 110305 LC180000350, 06.07.2018, мөөнөтсүз 25 25
  27 Каржы 080106 LC170000132, 28.02.2017, мөөнөтсүз LS190001465, 25.05.2019, мөөнөтсүз 25 25 25
  28 Архитектура 270301 LC170000132, 28.02.2017, мөөнөтсүз 50 25
  Жалпы саны: 875 700 500
     
  М.М. АДЫШЕВ АТЫНДАГЫ ОШ ТЕХНОЛОГИЯЛЫК УНИВЕРСИТЕТИНИН ЖОГОРКУ КЕСИПТИК БИЛИМ БЕРҮҮ ПРОГРАММАСЫ БОЮНЧА 2020-2021-ОКУУ ЖЫЛЫНА КАРАТА КАБЫЛ АЛУУНУН ЭРЕЖЕСИ
  1. Жалпы жоболор

  1.1. Бул Эреже Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтомун (28.05.2011-ж., №256) ишке ашыруу максатында, Кыргыз Республикасынын «Билим берүү жөнүндө» Мыйзамына жана Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларына кабыл алуунун Тартибине, ошондой эле Кыргыз Республикасынын билим берүү тармагындагы башка ченемдик актыларына, М.М. Адышев атындагы Ош технологиялык университетине кабыл алууну регламенттөөчү ОшТУнун Уставына ылайык иштелип чыккан.

  1.2. М.М. Адышев атындагы Ош технологиялык университетине (мындан ары ОшТУ) жалпы орто жана орто кесиптик билими бар адамдар кабыл алынат.

  1.3. Магистрди даярдоо программасы боюнча окутууга багыты (бакалавр) боюнча базалык жогорку билими тууралуу мамлекеттик үлгүдөгү диплому же толук жогорку кесиптик билими тууралуу диплому бар адамдар кабыл алынат.

  1.4. Кыргыз Республикасынын жараандары, ошондой эле башка өлкөлөрдүн жараандары болгон кыргыз улутундагы адамдар, эгер бул деңгээлдеги билим алар тарабынан биринчи жолу алынып жатса, конкурстук негизде мамлекеттик билим берүү стандарттарынын чегинде акысыз жана акы төлөө аркылуу жогорку билим алууга укуктуу.

  1.5. ОшТУда башка мамлекеттердин жараандарын окутуу Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган, белгиленген тартипте күчүнө кирген, эл аралык келишимдердин негизинде, ошондой эле, билим берүү уюмдарынын ортосундагы же жекече жараандар ортосундагы келишимдердин негизинде ишке ашырылат.

  1.6. Кийинки курстарга белгиленген үлгүдөгү аякталбаган жогорку кесиптик билими тууралуу академиялык маалымкаты же ар кандай баскычтагы жогорку кесиптик билими тууралуу мамлекеттик үлгүдөгү диплому бар адамдар кабыл алынат. Тийиштүү адистиктердеги кийинки курстарга тийиштүү профилдеги орто кесиптик билими тууралуу мамлекеттик үлгүдөгү диплому бар адамдар кабыл алынат. Орто кесиптик билимдүү адистиктеринин жана аларга ылайыктуу жогорку кесиптик билим берүүнүн багыттары жана адистиктери боюнча тизме КР ББИМи тарабынан бекитилет.

  1.7. ОшТУда окутуунун күндүзгү, сырттан, анын ичинде дистанттык технологияларын пайдалануу менен окуутуу формаларына кирүүнүн башкы критерийлери болуп абитуриенттин билим деңгээли жана жөндөмү эсептелет.

  1.8. Абитуриент ОшТУнун уставы, анын билим берүү ишине лицензиялары жана мамлекеттик жана башка аттестациянын (аккредитациянын) сертификаттары, ОшТУга кабыл алуу эрежелери, ошондой эле кабыл алууга байланыштуу кирүү сынактарынын программалары жана башка зарыл маалымат менен таанышууга укуктуу. Окутуунун акы төлөө келишими боюнча кабыл алууда кабыл алуу комиссиясы абитуриентти, анын мыйзамдуу өкүлдөрүн, ата-энесин тараптардын милдеттемелери жана укуктары, окутуу үчүн акы төлөөнүн өлчөмү жана тартиби, акы төлөөдө жеңилдиктерди берүү мүмкүнчүлүктөрү менен тааныштырууга милдеттүү.

  1. ОшТУга кабыл алууну уюштуруу

  2.1. Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы (мындан ары – ЖРТ) боюнча окутуунун күндүзгү формасынын биринчи курсуна абитуриенттерди тандоо жана кабыл алуу үчүн Гранттык комиссия түзүлөт.

  2.2. Студенттерди окутуунун бардык формаларына кабыл алууну уюштуруу үчүн ОшТУнун ректорунун буйругу менен кабыл алуу комиссиясы түзүлүп, анын төрагасы ОшТУнун ректору болуп саналат.

  2.3. Кабыл алуу комиссиясынын төрагасы кабыл алуу планынын аткарылышы, лицензияда белгиленген чектүү контингентинин, ошондой эле ЖОЖго кабыл алуу боюнча ченемдик укуктук актылардын талаптарынын сакталышы үчүн жооптуу болот, кабыл алуу жана апелляциялык комиссиянын мүчөлөрүнүн милдеттерин аныктайт, алардын иш тартибинин, кабыл алуу жана апелляциялык комиссиялардын жарандарды кабыл алуу графигин бекитет.

  2.4. Кабыл алуу комиссиясынын курамы, укуктары жана иш тартиби ОшТУнун ректору тарабынан бекитилген ал жөнүндөгү жобо менен аныкталат. Кабыл алуу комиссиясынын ыйгарым укуктарынын мөөнөтү бир жыл.

  2.5. Кабыл алуу комиссиясынын ишин жана иш кагаздарын, ошондой эле абитуриенттерди жана алардын ата-энелерин (мыйзамдуу өкүлдөрүн) жеке кабыл алууну ОшТУнун ректору тарабынан дайындалган жооптуу катчы уюштурат. Кабыл алуу комиссиясынын жооптуу катчыларына талапкерлер КР ББИМи менен макулдашылат.

  2.6. Кирүү сынактарын уюштуруу жана өткөрүү үчүн кабыл алуу комиссиясынын төрагасы тарабынан сынактык жана апелляциялык комиссиялардын курамы бекитилет. Сынактык комиссиялар ОшТУнун эң тажрыйбалуу окутуучуларынан түзүлөт. Бул комиссиялардын курамы жыл сайын 50%тен кем эмес жаңыланып туруш керек.

  2.7. Экинчи жана кийинки курстарга кабыл алууда аттестациялык сынактарды уюштуруу жана өткөрүү үчүн ЖОЖда аттестациялык комиссиялар түзүлөт. Аттестациялык комиссияларды түзүүнүн тартиби, курамы, укуктары жана иш тартиби, ошондой эле аттестациялык сынактарды өткөрүүнүн жол жоболору ОшТУнун ректору тарабынан бекитилген тийиштүү жоболор менен аныкталат.

  2.8. ОшТУга кабыл алууда кабыл алуу комиссиясынын төрагасы Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен бекитилген, билим берүү чөйрөсүндөгү жарандарын укуктарын сактоону, гранттык жана кабыл алуу комиссияларынын ишинин айкындыгын жана ачыктыгын, тапшыруучулардын жөндөмүн жана шыктарын баалоонун объективдүүлүгүн, кабыл алуу комиссиясынын жетекчилигинин кабыл алуунун бардык этаптарында жеткиликтүүлүгүн камсыздайт.

  2.9. Кабыл алуу комиссиясы абитуриенттин ЖРТга катышуусу жөнүндө маалыматтардын ырастыгына көзөмөл жүргүзүүгө милдеттүү, ошондой эле абитуриент тарабынан берилген билими тууралуу башка документтерин текшерүүгө укуктуу.

  1. Документтерди кабыл алуу

  3.1. ОшТУга кабыл алуу жараандардын жеке арыздары боюнча жүргүзүлөт.

  3.2. Жогорку окуу жайына кабыл алуу туурасында арыз берүүдө абитуриент өз каалоосу менен анын инсандыгын, жараандыгын тастыктаган документтердин түп нускасын же күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүн, билими тууралуу мамлекеттик үлгүдөгү документинин түп нускасын же күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүн жана тиешелүү сандагы сүрөттөрүн берет. Студенттикке катталууда билими тууралуу документинин түп нускасынын болушу милдеттүү болуп саналат.

  3.3. Ар бир тапшыруучуга жекече иш көктөмү ачылып, анда бардык тапшырылган документтер жана тапшырылган кирүү сынактарынын, аттестациялык сынактарынын материалдары (аны менен катар жогорку окуу жайынын апелляциялык комиссиясынын чечиминин протоколунун көчүрмөсү) сакталат.

  Тапшыруучулардын жекече иш көктөмү окуу жайда документтерди кабыл алгандан тартып, алты ай аралыгында сакталат.

  3.4.Документтерди тапшырууда абитуриентке документтердин кабыл алынгандыгы тууралуу тил кат берилет.

  3.5. Чет өлкөлүк жараандар кабыл алуу комиссиясына Кыргыз Республикасынын жалпы орто билими же орто кесиптик билими тууралуу мамлекеттик документине эквиваленттүү билими тууралуу документин көрсөтүшү керек.

  3.6. Абитуриент конкурска катышуу тууралуу арызын бир эле убакта адистерди даярдоонун бир нече багыттарына(адистиктерге), ошондой эле билим алуунун ар кандай формаларына (күндүзгү, күндүзгү-сырттан (кечки), сырттан) берүүгө укуктуу.

  3.7. Окутуунун акы төлөө келишими боюнча күндүзгү, сырттан, анын ичинде дистанттык технологияларын пайдалануу менен окутуу формаларына документтерди кабыл алуу 2019-жылдын 1-июлунан тартып жүргүзүлөт.

  3.8. Магистрди даярдоо программасы боюнча окутууга документтерди кабыл алуу 2019-жылдын 1-июлунан башталып, 1-октябрда аяктайт.

  3.9. Кабыл алуу комиссиясына билип туруп жасалма документтерди тапшырган абитуриенттер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган жоопкерчиликке тартылышат.

  Жалпы республикалык тестирлөө жана кирүү сынактары.

  4.1. Акы төлөө келишими боюнча күндүзгү, сырттан, анын ичинде дистанциялык технологияларын пайдалануу менен окутуу орундарына талапкер абитуриенттерди конкурска кабыл алуу КР ББИМи бекиткен мөөнөткө ылайык ЖРТнын жыйынтыгы боюнча гана жүргүзүлөт. Абитуриент босого баллдан жогору балл алса, кабыл алуу комиссиясы конкурска катышуу үчүн сертификаттарды кабыл алуудан баш тартууга укуксуз.

  4.2. Акы төлөө келишим боюнча окутуу орундарына конкурс өткөрүүнүн мөөнөтү жана тартиби ЖРТнын жыйынтыктары менен гана абитуриенттерди гранттык окууга тандоо жана кабыл алуу турларын өткөрүүгө окшош. Абитуриент акы төлөп окутуу орунуна конкурска катышуу үчүн арналган сертификаттын кесилме талонун өзү каалагандай пайдаланат. Экинчи жана үчүнчү турларда конкурска катышуу үчүн сертификат кабыл алынышы мүмкүн.

  4.3. Акы төлөө келишим боюнча окутуу орундарына ЖРТ натыйжасы боюнча абитуриенттерди кабыл алуу ар бир тандоо турларынын жыйынтыгы менен ОшТУнун гранттык комиссиясы тарабынан жүргүзүлөт. Келишимдик негиздеги окутуу формаларындагы (күндүзгү, сырттан) орундарга тапшыруу үчүн негизги тест милдеттүү болуп саналат, ал эми предметтик профилдик тестин тапшырган абитуриент тийиштүү багыттарга кабыл алууда артыкчылыкка ээ болот. Конкурс мамлекеттик билим берүү грантын алууга талапкер абитуриенттер үчүн белгиленген, абитуриенттердин категорияларын эске албастан өткөрүлөт, эң жогорку балл алган абитуриенттер кабыл алууга сунушталат.

  4.4. Гранттык комиссиянын чечимдери тийешелүү токтомдор менен жазуу жүзүндө бекитилет.

  4.5. Кабыл алууга сунуш кылынган абитуриенттер белгиленген мөөнөттө кабыл алуу       комиссиясына документтеринин түп нускасын тапшыруу менен окууга өтүүсүн тастыктоосу зарыл.

  4.6. Окууга өткөндүгүн тастыктаган абитуриенттердин гранттык комиссиянын төрагасынын колу коюлган тизмеси кабыл алуу турлары аяктагандан кийин топтогон баллдардын тууралыгын ырастоо үчүн көз карандысыз тест кызматына жиберилет.

  4.7. ОшТУ өз алдынча аттестациялык сынактарды экинчи жана кийинки курстарга кабыл алууда окутуунун күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмдөрүнө тийиштүү профилдеги орто кесиптик билими тууралуу мамлекеттик үлгүдөгү диплому, жогорку кесиптик билими тууралуу мамлекеттик үлгүдөгү жана тийиштүү багыттар боюнча (бакалавр) базалык жогорку билими тууралуу диплому бар абитуриенттер үчүн аттестациялык сыноолорду өткөрүү мөөнөтү 2020-жылдын 10-июлунан 30-августуна чейин жүргүзүлөт.

  4.8. Чет өлкөнүн жараандары үчүн жалпы республикалык тестирлөө (ЖРТ) талап кылынбайт жана кирүү сынактарын өткөрүү мөөнөтү 10-июлдан 20-сентябрга чейин.

  4.9. Документтерди кабыл алуу аяктагандан кийин документтерди алып кеткендер конкурстан чыгарылат.

  4.10. Жүйөлүү себептер менен (документ менен тастыкталган ооруп калуу же башка кырдаалдар) кирүү же аттестациялык сынактарына кирбей калгандар кирүү сынактарынын кийинки этаптарында алар толугу менен аяктаганга чейин параллель топтор менен же жекече киргизилет.

  4.11. Магистратура программалары боюнча окутуу үчүн конкурс жарандардын арыздары боюнча кирүү сынактарынын жыйынтыктары боюнча жүргүзүлөт. Кирүү сынактарын өткөрүү мөөнөтү 2020-жылдын 1-июлунан 10- октябрына чейин.

  1. Кирүү сынактарын өткөрүүнүн жалпы эрежелери

  5.1. ОшТУда кирүү сынактары бланкалык тестирлөө түрүндө өтөт. “Дизайн” (570400), “Интерьер жана жабдуулар” (570021) багыттарына кошумча чыгармачылык сынак сурөт тартуу боюнча өткөрүлөт. Ал эми абитуриенттерди тандоодо ЖРТ негизги тесттин жыйынтыгына кошумча чыгармачылык сынак алууну талап кылган Архитектура (750100), Архитектуралык чөйрөнүн дизайны (750200), Курулуш (даярдоо профили “Имараттарды долбоорлоо”) 750500), Текстиль жана костюм искусствосу (570700) жана Шаар курулушу (750400) багыттарына тапшырууда сүрөт тартуу боюнча чыгармачылык сынак өткөрүлөт.

  5.2. Абитуриенттерди кабыл алуу үчүн ОшТУнун предметтик комиссиялары тарабынан түзүлгөн тесттик тапшырмалар, тапшырмалардын суроолору жана варианттары жалпы орто билим берүү программасына туура келүүгө тийиш.

  5.3.Тесттик тапшырмалардын пакеттери жана анын ачкычтары (жооптору) кабыл алуу комиссиясынын төрагасында чапталган конверттерде сакталышы керек, алар тестирлөөнүн (сынактын) алдында гана ачылат.

  5.4. Кирүү сынактарынын узактыгы:

  • бланкалык тестирлөө түрүндө өткөрүүдө 6(алты) саатты түзөт.
  • тийиштүү багыттарга сүрөт тартуу боюнча чыгармачылык сынак тапшыруунун узактыгы 6(алты) саатты түзүп, ал абитуриенттерди кабыл алуунун КР ББИМи бекиткен тийешелүү турларынын алкагында өтөт.

  Кирүү сынактары эрте мененки саат 800де башталат.

  5.5. Абитуриенттер кирүү сынактарына паспорт же инсандыгын тастыктаган башка документ аркылуу киргизилет.

  5.6. Кирүү сынактарынын башталышынын алдында сынактык комиссиянын мүчөлөрү тарабынан сынакты жүргүзүү эрежелери тууралуу нускамалар өткөрүлөт.

  5.7. Кирүү сынактарынын учурунда абитуриенттерге төмөндөгүлөр тыюу салынат:

  • китептерди, дептерлерди, жазууларды, мобилдик телефондору, электрондук жазуу китептерин жана информация сактоонун башка каражаттарын алып келип пайдаланууга;
  • сүйлөшүүгө же сынакчылардын уруксатысыз орун алмаштырууга;
  • сынактык билеттерди, жооптордун бланктарын жана жазууларды алмаштырууга.

  Кирүү сынактарын өткөрүүнүн тартиби тууралуу талаптарын бир канча жолу бузган учурда абитуриент дисквалификацияланып, кийинки сынакка киргизилбейт. Дисквалификация тиешелүү акты менен толтурулуп, сынактык комиссиянын мүчөлөрүнүн колдору менен күбөлөндүрүлөт.

  5.8. Абитуриент тарабынан аткарылган тесттик тапшырманын тапшырылышында комиссиянын мүчөлөрү жооп бланкындагы номер менен тесттик тапшырманын номерин, жооп бланкындагы оңдоолордун, белгилердин жоктугун, бланктардын шариктик же гель калеми менен толтурулушун текшеришет.

  5.9. Кирүү сынактарында бөтөн адамдардын катышуусуна тыюу салынат.

  5.10. Сынактын аякташы менен тесттер, жооп бланктары жана сынактык баракчалар кабыл алуу комиссиясынын жооптуу катчысына тапшырылат.

  5.11. Жооптуу катчы кабыл алуу комиссиясынын мүчөлөрү менен бирдикте жазуу иштерин же жооп бланктарын өздөрүн белгилөөсү боюнча шифрлеп, сынактык баракчага жана жооп бланкына шарттуу шифр коюшат.

  5.12. Сынактык баракчалар жооптуу катчыда калат жана чапталган сейфте сакталат, ал эми жооптордун бланктары текшерүү үчүн сынактык комиссиянын мүчөлөрүнө өткөрүлүп берилет, мында аларды текшерүүгө окуу жайда гана уруксат берилет. Ошол кирүү сынагына тиешеси жоктор текшерүүгө киргизилбейт.

  5.13. Сынактык иштерди текшерүү ошол эле күнү, шифрлөө аяктоо менен дароо башталат.

  5.14. Сынактык иштерди текшерүүдө төмөндөгү эрежелер сакталууга тийиш:

  • карандаш менен боёлгон жооптор эсептелбейт;
  • абитуриент тарабынан жооптун эки варианты белгиленсе, ошол суроого жооп эсептелбейт;
  • жооптор бланкында коюлган балл менен катар, сөзсүз түрдө, текшерүүчүнүн колу жана фамилиясы коюлат;
  • жооп бланктарында ишке тиешеси жок кол коюлуп калса же башка жазуулар болсо, тесттик тапшырмалар эки сынакчы тарабынан текшерилет.

  5.15. Абитуриентке конкурска катышууга мүмкүнчүлүк берген минималдуу босого балл максималдуу мүмкүн болгон баллдын санынын 40%дан кем болбошу керек.

  5.16. Акы төлөө келишими боюнча орундарга киргизүүгө сунушталган абитуриенттердин тизмеси сынак өткөн кийинки күнү саат эртең мененки 10дон кеч эмес убакта илиниши керек.

  5.17. ОшТУга кабыл алынгандардын жазуу иштери алардын жекече иш көктөмүнө тиркелет. Кабыл алынбаган абитуриенттердин жазуу иштери алты ай аралыгында сакталып, андан соң жок кылынат.

  1. Апелляцияларды берүү жана кароонун жалпы эрежелери

  6.1. Кирүү жана аттестациялык сынактардын жыйынтыктары боюнча абитуриент апелляциялык комиссияга, анын ою боюнча, сынакты өткөрүүнүн белгиленген тартиптеги эрежелердин бузулушу же анын жыйынтыктары менен макул эместиги (мындан ары – апелляция) тууралуу жазуу жүзүндө апелляциялык арыз берүүгө укуктуу.

  6.2. Апелляцияны кароо сынакты кайра тапшыруу болуп саналбайт. Апелляцияны кароонун жүрүшүндө кирүү сынагын тапшыруунун жыйынтык баасынын тууралыгы гана текшерилет.

  6.3. Апелляция жеке абитуриент тарабынан сынак боюнча бааны жарыялагандан кийинки күнү берилет. Кабыл алуу комиссиясы апелляцияларды кабыл алууну иш күн аралыгында камсыздайт.

  6.4. Даттанууну кароо учурунда абитуриент катышууга укуктуу. Өзү менен кошо абитуриент инсандыгын тастыктоочу документин жана сынактык баракчаны алып келүүгө тийиш.

  6.6. Жашы толо элек 18 жашка чейинки абитуриенттер менен чогуу ата-энесинин бири же мыйзамга ылайык жашы жеткенге чейин толук аракетке жөндөмдүү деп табылган жашы жетпегендерден башка мыйзамдуу өкүлдөрү катышууга укуктуу.

  6.7. Аппеляция каралгандан кийин сынак боюнча аппеляциялык комиссиянын чечими чыгарылат.

  6.8. Аппеляциялык комиссияда карама-каршы пикирлер жаралган учурда добушка берүү жүргүзүлөт жана чечим көпчүлүк добуш менен бекитилет. Аппеляция комиссиясынын чечими жөнүндөгү протокол абитуриентке жазуу жүзүндө берилет (кол койдуруу менен).

  1. Кабыл алуу

  7.1. Абитуриенттерди ОшТУга билим берүүнүн бардык формаларына кабыл алуу анын билими жөнүндөгү документти (же дубликаты) болгондо гана жүргүзүлөт.

  7.2. Абитуриенттерди ЖРТнын натыйжасы боюнча студенттик катарга кабыл алуу тестирлөөнүн натыйжалары жөнүндө сертификаттын түп нускасы болсо жүргүзүлөт.

  7.3. Абитуриенттерди ОшТУнун күндүзгү бөлүмүнүн студенттеринин катарына кабыл алуу окутуунун акы төлөө келишиминин негизинде ЦООМОдон баллдары тастыкталгандан кийин 2020-жылдын 25-августка чейин, башка формалар боюнча 30-августка чейин жүргүзүлөт.

  7.4. Оңдуу баага ылайык балл алган төмөнкү абитуриенттер окутуунун акы төлөө келишиминин негизинде конкурстан сырткары кабыл алынат:

  • запаска бошотулган жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгиленген жеңилдиктер алууга укуктуу аскер кызматындагылар;
  • тоголок жетим жана кароосуз калган балдар (ошол жылдын 1-октябрына чейин 18 жашка чыга электер);
  • дарыгер-эмгектик эксперттик комиссиянын чечими менен аныкталган кесип жана багыт боюнча адистик алууга тыюу салынбаган ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар(1-, 2-топтордогу майыптар);
  • эл аралык жана республикалык олимпиаданын жеңүүчүлөрү (ошол жылы 1-3-орунду алгандар), эгерде тандалып алынган кесип же багыт боюнча олимпиадалык предмет негизги болсо.

  7.5. Жожго чейин даярдоо бөлүмүнүн угуучулары ОшТУга жалпы негизде кабыл алынат.

  7.6. Кирүү сынактарына негизсиз себептер менен катышпагандар же канааттандыраарлык баа ала албай калган катышуучулар конкурска катыша алышпайт жана окуу жайга кабыл алынбайт.

  7.7. Гранттык орундарга жана окутуунун акы төлөө келишими негизинде окуу бөлүмдөрүнө кирүү сынактарынын жана ЖРТ баллы боюнча конкурстун жыйынтыгы менен кабыл алынгандыгы тууралуу буйрук(буйруктар) баллдарын көрсөтүү менен ОшТУнун сайтына(www.OshTU.kg) жана кабыл алуу комиссиясынын маалымат тактайына жарыяланат.

  7.8. КР ББИМи тарабынан жүргүзүлгөн текшерүүдө абитуриентти конкурстук негизде мыйзамсыз кабыл алуу фактысы, анын ичинде ЖРТнын жыйынтыгы тууралуу тастыкталбаган маалыматты берген учурда студент бекитилген тартипте окуудан четтетилет.

  1. Маалымат берүү жана көзмөлдөө

  8.1. ОшТУ КР ББИМине кабыл алуу жөнүндө жыйынтыктоочу маалыматты төмөнкү мөөнөттө берет:

  • бюджеттик каражаттын эсебинен окууга алуу – 15-сентябрга чейин;
  • акы төлөп окуу үчүн – 15-октябрга чейин;

  8.2. ОшТУнун кабыл алуу комиссиясынын ишин КР ББИМи көзөмөлдөйт.

    ОШ ТЕХНОЛОГИЯЛЫК УНИВЕРСИТЕТИНИН ГУМАНИТАРДЫК-ТЕХНОЛОГИЯЛЫК КОЛЛЕДЖИНЕ СТУДЕНТТЕРДИ КАБЫЛ АЛУУНУН ЭРЕЖЕСИ

  Бул эреже Кыргыз Республикасынын "Билим берүү жөнүндө" Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2004-жылдын 3-февралындагы №53 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын кесиптик орто билим берүүнүн билим берүү уюмдары жөнүндөгү жобосуна ылайык, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2012-жылдын 4-июлундагы №470 токтом бекитилген Кыргыз Республикасынын кесиптик орто билим берүүчү уюмуна студенттерди кабыл алуу жобосунун,  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 28-мартындагы №160 токтомунун, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин №443/1 буйругунун жана окуу жайдын Уставынын негизинде иштелип чыкты.

  1. Жалпы жоболор

  1.1. Бул кабыл алуу эрежеси Ош технологиялык университетинин Гуманитардык-технологиялык колледжине (мындан ары - ОшТУ ГТК) кабыл алууну жөнгө салат.

  Бул кабыл алуу эрежеси менен жөнгө салынбаган маселелерди ОшТУ Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык өз алдынча чечет.

  1.2. ОшТУ ГТКга негизги жалпы же орто билим берүү жана кесиптик башталгыч билими бар (эгер окуу мөөнөтү 3 жыл болсо) Кыргыз Республикасынын жарандары, Кыргыз Республикасынын аймагында туруктуу же убактылуу жашаган чет өлкөлүк жарандар, жарандыгы жок адамдар кабыл алынат.

  1.3. ОшТУ ГТКга кабыл алуу конкурстун негизинде ишке ашырылат. Конкурстун шарттары жарандардын билим берүү жаатындагы укуктарын сактоону кепилдикке алып, жөндөмдүү жана даярдыктуу адамдардын кесиптик орто билим алуусун камсыздоого тийиш.

  1.4. Адистиктери боюнча келишимдик (акы төлөө) негизде кабыл алуу планын ОшТУ ГТК лицензия боюнча окуучулардын чектелген контингентине ылайык аныктайт жана Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги менен макулдашылууга тийиш.

  1.5. ОшТУ ГТК башка мамлекеттердин жарандарын окутуу Кыргыз Республикасы катышуучу болгон, белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдердин негизинде, ошондой эле билим берүү уюмдары же жеке жарандар менен келишимдердин негизинде ишке ашырылат.

  1. Кабыл алууну уюштуруу

  2.1. Бул Эрежеге ылайык кабыл алууну уюштуруу үчүн ОшТУда кабыл алуу комиссиясы түзүлүп, анын төрагасы болуп ОшТУнун ректору эсептелет.

  2.2. Кабыл алуу комиссиясынын төрагасы кабыл алуу планы аткарылышы, лицензияда белгиленген чектүү контингенттин, ошондой эле ОшТУ ГТК кабыл алуу боюнча ченемдик укуктук актылардын талаптарынын сакталышы үчүн жооптуу болот, кабыл алуу жана апелляциялык комиссиялардын мүчөлөрүнүн милдеттерин аныктайт, алардын иш тартибин, кабыл алуучу жана апелляциялык комиссиялардын жарандарды кабыл алуу графигин бекитет.

  2.3. Кабыл алуучу сыноолорду уюштуруу жана өткөрүү үчүн кабыл алуу комиссиясынын төрагасы сынактык жана апелляциялык комиссиялардын курамдарын бекитет. Сынактык жана апелляциялык комиссиялардын ыйгарым укуктары жана иштөө тартиптери алар жөнүндө ОшТУнун ректору тарабынан бекитилген жоболор менен аныкталат.

  2.4. Кабыл алуу комиссиясынын ишин жана иш кагаздарын жүргүзүүнү, ошондой эле абитуриенттерди жана алардын ата-энелерин (мыйзамдуу өкүлдөрүн) жеке кабыл алууну ОшТУнун ректору тарабынан дайындалуучу жооптуу катчы уюштурат. Кабыл алуу комиссияларынын жооптуу катчыларынын талапкерлиги Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги менен макулдашылат. Бир эле адам удаасы менен эки жылдан ашык жооптуу катчы боло албайт.

  2.5. Кабыл алуучу комиссиянын курамы, ыйгарым укуктары жана ишинин тартиби ал жөнүндө ОшТУнун ректору бекиткен жобо менен аныкталат. Кабыл алуу комиссиясынын ыйгарым укуктарынын мөөнөтү бир жыл.

  2.6. ОшТУ ГТК кабыл алууда кабыл алуу комиссиясынын төрагасы жарандардын билим берүү жагында Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен белгиленген укуктарын сактоону, кабыл алуучу жана апелляциялык комиссиялардын ишинин ачык-айкындыгын, тапшыруучулардын жөндөмүн жана шыктарын баалоонун объективдүүлүгүн, кабыл алуунун бардык этаптарында кабыл алуучу комиссиянын жетекчилигине жеткиликтүүлүктү камсыздайт.

  2.7. ОшТУ ГТК өтүүгө арыз бергенде окууга кирүүчү төмөнкү документтерди тапшырат:

  • - паспортун же туулгандыгы тууралуу күбөлүгүн;
  • - негизги жалпы билим берүү бүтүргөнү жөнүндө күбөлүгүнүн же орто билим берүүнү аяктаганы тууралуу аттестаттын түп нускасын же дубликатын;
  • - аныкталган формадагы медициналык справка;
  • - аскердик билетин же катталуу күбөлүгүн;
  • - керектүү сандагы сүрөтүн (3x4 - 8 шт.);
  • - эгерде тапшыруучу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген жеңилдиктерге талапкер болсо, ОшТУ ГТК тийиштүү адистиктер боюнча окууга кандайдыр чектөөлөр бар болсо башка документтерди да тапшырышы мүмкүн.

  Окутуунун ар түрдүү формаларына жана келишимдик (акы төлөө) негизде окууга түшкөн арыздар өз-өзүнчө катталып, бөлөк эсепке алынат.

  2.8. Документтерди кабыл алуу:

  - окутуунун күндүзгү формасына ушул жылдын 20-июнунан баштап 10-августуна чейин;

  - сырттан окуу формасына ушул жылдын 15-июлунан баштап 25-августуна чейин.

  2.9. Чет өлкөлүк жарандар кабыл алуу комиссиясына Кыргыз Республикасынын жалпы орто билим тууралуу же башталгыч кесиптик билим тууралуу мамлекеттик документтерине эквивалентүү билими тууралуу документтерин көрсөтүшү керек.

  Чет өлкөлүк жарандардын документтерине экспертизаны Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги жүргүзөт. Билиминин тийиштүү деңгээли жөнүндө Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги берген маалымкат болмоюнча чет өлкөлүк жарандар окууга кабыл алынбайт.

  1. Кирүү сыноолору

  3.1. ОшТУ ГТКга кирүү үчүн башкы критерийлер болуп тапшыруучунун билиминин деңгээли жана жөндөмү эсептелет, аны текшерүү үчүн кирүү сынактары өткөрүлөт.

  3.2. Кирүү сынагын өткөрүү мөөнөтү:

  • - окутуунун күндүзгү окуу формасына - өтүп жаткан жылдын 20-июлунан баштап 10-августуна чейин;
  • - сырттан окуу формасына - өтүп жаткан жылдын 1-августунан баштап 25-августуна чейин.

  Кирүү сынактары бланкалык тестирлөө формасында өткөрүлөт.

  ОшТУ ГТК тапшыргандар кирүү сыноолорун мамлекеттик же расмий тилде берүүнү тандап алууга укуктуу.

  Кабыл алуунун тартиби, ошондой эле кабыл алуу комиссияларынын арыздарды кабыл алууну уюштуруу боюнча чечимдери, кирүү сыноолорун өткөрүүнүн жадыбалы, кабыл алуунун жыйынтыктары абитуриенттерге өз учурунда билдирилиши керек.

  3.3. Кирүү сыноолор негизги жалпы жана (же) жалпы орто билим берүү программаларына ылайык өткөрүлөт.

  3.4. Абитуриентке конкурска катышууга укук берүүчү минималдуу босого балл жыйноого мүмкүн болгон максималдуу баллдын 40 пайызынан төмөн болбоого тийиш.

  3.5. Кирүү сыноолоруна себепсиз келбей калгандар, канааттанаарлык эмес баа алгандар ОшТУ ГТК кирүү конкурсунан чыгарылат.

  3.6. Бирдиктүү талаптардын аткарылышын, тесттик тапшырмалар (суроолор) боюнча сыноолордогу талаш маселелерди чечүү жана ОшТУ ГТК тапшыргандардын укуктарын коргоону камсыздоо максатында ОшТУ ГТКда апелляциялык комиссия түзүлөт.

  Апелляциялык комиссиянын курамына билим берүүнү башкаруу органдарынын өкүлдөрү, сабактар боюнча педагогикалык кызматкерлер көз карандысыз эксперт катары киришет.

  3.7. Абитуриенттердин апелляция жөнүндө арыздары кирүү сыноолорунун жыйынтыгы жарыялагандан кийин бир сутканын ичинде берилет да, алар апелляциялык комиссия тарабынан арыз ээсинин катышуусунда бир күндүн ичинде каралат.

  3.8. Апелляцияны кароо кайра экзамен тапшыруу эмес. Апелляцияны кароонун жүрүшүндө кирүү сынагын тапшыруунун натыйжасы туура же туура эмес бааланганы гана текшерилет.

  3.9. Кирүү сынагын кайра тапшырууга болбойт.

  1. Кабыл алуу

  4.1. Кабыл алуу кирүү сыноолору бүткөндөн кийин:

  - окутуунун күндүзгү формасына - ошол жылдын 25-августунан кеч эмес;

  - сырттан окуу формасына - ошол жылдын 30-августунан кеч эмес ишке ашырылат.

  4.2. Жакшы баа алса келишимдик негизде окууга конкурстан сырткары кабыл алынчуулар:

  - запаска бошотулган жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилеген жеңилдиктерди алууга укуктуу аскер кызматчылар;

  - тоголок жетим жана ата-энесинин камкордугусуз калган балдар (ошол жылдын 1-октябрына карата 18 жашка чыга электер);

  - ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген, медициналык-социалдык экспертизанын корутундусу боюнча даярдыктын жана адистиктин тандаган багыты боюнча ЖОЖдо окуса болуучу адамдар;

  - тандаган ЖОЖдогу багыттар жана адистиктер боюнча эл аралык жана республикалык олимпиадалардын жеңүүчүлөрү (ошол жылы 1-3-орундарды алгандар), эгерде олимпиадалык сабак профилдик болсо.

  4.3. "Спорттун чеберлигине талапкер", "Кыргыз Республикасынын спортунун чебери", "Кыргыз Республикасынын эл аралык класстагы спортунун чебери" спорттук наамдары бар спортсмендер орто кесиптик билим берүү программаларына тапшырууда келишимдик негизде окуу үчүн ажыратылган орундарга артыкчылыктуу укукка ээ болушат.

  I, II группадагы майып жарандардын, жеңилдиктери жана гарантиялары боюнча согуштун катышуучуларына жана согуштун майыптарына теңдештирилген адамдардын, бала кезинен майыптардын, майып балдардын, айылдык жаштардын жана Кыргыз Республикасынын жараны болуп эсептелбеген кыргыз улутундагы адамдардын, ошондой эле жетим балдардын жана ата-энесинин кароосунан ажыраган балдардын ичиндеги жарандарга адистиктер боюнча кабыл алуу планынын (контролдук цифранын) чегинде квоталар берилет.

  4.4. ОшТУ ГТКга кабыл алуу билими жөнүндө мамлекеттик үлгүдөгү документтин түп нускасы боюнча ишке ашырылат.

  4.5. Конкурстун жыйынтыгы боюнча кабыл алуу тууралуу буйрук кирүү сынактарында топтогон баллын көрсөтүү менен кабыл алуучу комиссиянын маалымат тактасына жарыяланат.

  4.6. ОшТУ ГТК Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигине кабыл алуу жөнүндө жыйынтык маалыматтарды берүүчү мөөнөттөр:

  - келишимдик негизде окуу үчүн - 15-сентябрга чейин.

  4.7. ОшТУ ГТК ар бир окуу жылдын 1-октябрынан кечиктирбестен Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигине статистикалык отчет берүүгө, ал эми кабыл алуу бүткөндөн кийин - студенттерди кабыл алууну уюштуруу жана өткөрүү жөнүндө отчетту берүүгө милдеттүү.

    ОшТУнун кабыл алуу комиссиясынын

  жооптуу катчысы:   

 • Гумантитардык-технологиялык колледжге онлайн турундо тапшыруу (компьютерный)

  Гумантитардык-технологиялык колледжге онлайн турундо тапшыруу (мобильный)


  Орто (колледжден кийин) жана жогорку (ЖОЖдон кийин) билим менен тапшыруу (компьютерный):

  Орто (колледжден кийин) жана жогорку (ЖОЖдон кийин) билим менен тапшыруу (мобильный):


  Жогорку билим менен ККДжКЖ институтуна жана магистратурага тапшыруу (компьютерный):

  Жогорку билим менен ККДжКЖ институтуна жана магистратурага тапшыруу (мобильный):