Өзгөн институтунда онлайн режиминде илимий-методикалык семинар өттү

Ош технологиялык университетинин академик Б.Мурзубраимов атындагы Эл аралык Өзгөн технологиялык жана билим берүү институтунун педагогика жана тил илимдери кафедрасы менен Өзгөн шаардык билим берүү бөлүмү биргеликте 2020-жылдын 30-апрелинде Zoom программасында онлайнда “Башталгыч класстарда жана мектепке чейинки курактагы билим берүү тармагынын актуалдуу маселелери жана аны чечүүнүн жолдору” аттуу илимий-методикалык семинар өткөрүштү. Билим берүү жана тарбиялоо процесси, адистерди тарбиялоодогу компетенциялар жана кесибине болгон кызыгуулар, негизги кесиптик билим берүү программасы ж.б. боюнча баяндамалар, талкуулар болуп, өз ара кызматташуу боюнча чечимге келишти, иш берүүчүлөр тарабынан бир канча сунуштар айтылды. Семинарга шаардык билим берүү бөлүмүнүн башчысы Нурулло Шамаматов, шаардагы мектеп директорлору, балдар бакчасынын башчылары, райондогу балдар бакчасынын башчылары, институттагы аталган кафедранын окутуучулар курамы катышты.
Маалымат үчүн, институт менен Өзгөн шаардык бөлүмүнүн ортосунда узак мөөнөттүү иш чараларды ишке ашыруу боюнча 2024-жылга чейин өз ара кызматташуу меморандуму иштейт.