ОШТУДА ОНЛАЙН – СЕМИНАР БОЛУП ӨТТҮ

24-26-апрель күндөрү Ош технологиялык университетинде окутуучулардын квалификациясын жогорулатуу максатында ОшТУнун окуу процессин уюштуруу жана билим берүүнүн сапаты департаменти жана Эл аралык инновациялык технологиялар университетинин “Кошумча билим берүү жана квалификацияны жогорулатуу” борбору менен биргеликте педагогика жана психология боюнча “Психологиялык – педагогикалык окутуунун азыркы тенденциялары” аттуу темада онлайн – семинар уюштурулду. Окуу процесси кызыктуу жана мазмундуу болду. Семинардын жүрүшүндө интерактивдүү ыкмалар колдонулуп, катышуучулар жигердүү катышышты. Семинардын жүрүшүндө катышкан окутуучулардын алган билимдерин, көндүмдөрүн жана практикалык тажрыйбасын турмушта да, кесиптик ишинде да колдонсо болот. Семинардын тренери бизнес-тренер, Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик башкаруу академиясынын ага окутуучусу – Окаева Майрам Жокеновна болду.