Онлайн форматта практиканын отчеттун кабыл алуу

Ош технологиялык университетинин Технология жана жаратылышты пайдалануу факультетинин “Жеңил өнөр жайынын технологиясы” кафедрасынын ИКТ-16 тайпасынын диплом алдындагы практикасынын отчетун атайын түзүлгөн комиссия: кафедра башчысы т.и.к. Бакирова Н.А., ага окутуучулар А.Э.Кубакова, А. Молдошова, Ж. Оморов жана окуу бөлүмүнүн башчысы А.А. Азимова Zoom портал аркылуу кабыл алышты.