Карантин учурунда аралыктан билим берүүнү уюштуруу • Физика. 7А- сабак. Атомдун тузулушу

   

  Лекция N°6-2 Сызма геометрия

   

  ОшТУ. Орус тили онлайн сабагы. Имашева Г. Текст менее иштоо. ИВТ-19 тайпасы

   

  АСТ Лекциялык сабак Салиева М Г

   

  Физика.Фотоэффект кубулушу жана анын колдонулушу. Кылычова Нурия Эсеналиевна

   

  ОшТУ нун ЗЧС-19 тайпасы Скайп менен онлайн сабагында.

   

  Practical English, Topic: Going Home

  ОшТУ. Онлайн англис тили сабагы.

  ОшТУ ГТК Массивди тандоо менен сорттоо

  Основы языкознания преп.Маматкулова Ж.

  ПКИЯ практический урок для студентов КЛ доцент ОшТУ Шерматова А.

  ОшТУ ГТК TurboSite программасы

  Лекция САПР одежда часть 1

  Лекция по САПР одежда – часть 2

  “Мыкты санарип-сабак” сынагынын катышуучусу

  “Мыкты санарип-сабак” сынагынын катышуучусу

  Күн-жакынкы жылдыз.Маматова Үпөл Акбаровна

  12 апреля 2020 г.

  Радиоактивдуу нурдануулар

   Физика.Суюктуктардагы электр тогу.Кылычова Нурия

  Капарова М К Онлайн конференциялык сабак ЭиП 17

   

   Экология сабагы Капарова М К 17 04 2020

  ЛДиЛС 18 токой онүмдөрү 13 04

   

   экология онлайн тема Мониторинг 14 04

  Видеоурок. Ст.преп.Кудайбердиева А.

   

   Практическая грамматика. Видеоурок. Доцент ОшТУ Шерматова А.