ОшТУ ЖОЖдор менен кызматташуусун улантууда

Академик М.М.Адышев атындагы Ош технологиялык университети менен академик  У.Асаналиев  атындагы  Кыргыз  мамлекеттик геология, тоо-кен иштери  жана жаратылыш ресурстарын пайдалануу университетинин студенттери жана окутуучулары ички  мобилдүүлүктөр боюнча  университеттер аралык  түзүлгөн  келишимдин негизинде келишип,  Ош технологиялык универсиетинин ректору профессор Абдыкадыр Абидов менен жолугушуп, окуу жай менен кенен таанышып чыгышты. Жолугушуунун негизги максаты – Ош технологиялык университети менен У.Асаналиев  атындагы  Кыргыз  мамлекеттик геология, тоо-кен иштери жана жаратылыш ресурстарын пайдалануу университетинин ортосундагы кызматташтыкты бекемдөө жана өлкө ичиндеги мобилдүүлүктү жакшыртуу болуп саналат. 2020-жылдын 2-мартынан 12-мартына чейин, 10 күндүк ички мобилдүүлүк  боюнча  «геология»  багыты  боюнча  келген студенттер «ПКГ» кафедрасынын ГСПМ-16 тайпасы менен биргеликте сабактарга катышууда.