Ош технологиялык университетинин окутуучулары окутуунун дистанттык технологиясын толук турдо оздоштурушуп, сабактар онлайн отулуудо.

Ош технологиялык университетинин окутуучулары окутуунун дистанттык технологиясын толук турдо оздоштурушуп, сабактар онлайн отулуудо.