Гуманитардык-технологиялык колледжде окуу процесси онлайн режими менен окутулууда

Ош технологиялык университетинин гуманитардык-технологиялык колледжинин окутуучулары, AVN системасын жана бир нече Zoom, Classroom, Duo, WhatsApp программаларын колдонуп, студенттер менен тыгыз байланышта болуп, аралыкта онлайн окутуу аркылуу өз үйлөрүнөн сабактарды өтүп жатышат.