Өзгөн институтунда окуу процесси онлайн режими менен ишке ашырыла баштады

Ош технологиялык университетинин академик Б.Мурзубраимов атындагы Өзгөн технологиялык жана билим берүү институту окуу процессин онлайн режими менен ишке ашыра баштады. AVN маалымат системасында бардык предметтерден окуу-усулдук комплекстер электрондук вариантта киргизилген. Ар бир академиялык тайпада WhatsApp боюнча группалар түзүлдү жана айрым дисциплиналардан Google Класста атайын Classroom түзүлүп, студенттерге билим бериле баштады. Сабактардын тартиби кадимки бекитилген жадыбал боюнча аралыктан жүрүп жатат. Студенттерибиздин активдүүлүгү жакшы.