Өзгөн институтунда окутуунун онлайн аянтчасы жыйынтыгын бере баштады

Окуу жайда сабактар онлайн окутууда болуп, жыйынтыктуу жүрө баштады. Текстте тапшырманы берүү жана алардын аткарылышын көзөмөлдөө, суроо-жооп, тест, видео сабактар, өз алдынча онлайн-иштер сыяктуу инструменттер пайдаланып жатат. Айрыкча, студенттерден жана ата-энелерден жакшы пикирлер келе баштады. Окутуучулар өз үйлөрүнөн сабактарды онлайнда өтүп жатышат.