Өзгөн институту жумуш менен камсыз кылуу жана кесиптик окутуу боюнча иш-чараларды күчөтөт

Ош технологиялык университетинин академик Б.Мурзубраимов атындагы Өзгөн технологиялык жана билим берүү институтунда 27-февраль күнү Германия эл аралык кызматташуу коомунун (GIZ) “Жумуш менен камсыз кылууга жана кесиптик окутууга” программасынын алкагында социалдык өнөктөштөр ортосунда өз ара кызматташуу боюнча тегерек стол уюштурулуп, атайын Меморандумга тогуз тараптуу кол коюлду. Анын ичинде, ОшТУнун академик Б.Мурзубраимов атындагы Өзгөн технологиялык жана билим берүү институтту башкы өнөктөш болуп саналат.

Аталган программа пилоттук шаарлардагы социалдык өнөктөштөргө колдоо көрсөтүп келет, анын ичинде Өзгөн шаарындагы жаштарга кесипке багыт жана кеңеш берүү боюнча иш алып барат. Бул иш-чаралар, пилоттук региондордо адисттик тандоо жагынан маалымдуу болуш үчүн социалдык-өнөктөштүк системаны түзүү болуп эсептелет. Иш-чараларды өткөрүүдө, жумушка үйрөтүүдө кесипке багыт берүү иштерди жүргүзө алуучуларга жана консультация берүүчүлөргө көмөк көрсөтөт. Пилоттук мектептерде кесипке багыт берүүнүн 5 баскычтуу модели киргизилет, ал эми иш менен камсыз кылуу жумуштарында мектеп окучууларына жана жаштарга профориетациялык жактан маалымат берүү үчүн системалык иш жүргүзүлүп, шаардагы окучуулардын жана жаштардын арасында кесипке багыт берүү иштерин жүргүзүү боюнча негизги иштер алып барылат.