Академик Б.Мурзубраимов атын. Өзгөн технологиялык жана билим берүү институтунда окуу-усулдук семинар болуп өттү

Ош технологиялык университетинин  академик Б.Мурзубраимов  атындагы Өзгөн технологиялык жана   билим   берүү   инстититутунда  профессордук-окутуучулар курамы үчүн педагогикалык чеберчиликтерди өнүктүрүүдө, сапаттуу окутууда окутуунун жаңы инструменти катары дистанттык, онлайн курстарды, вебинарларды, видеосабактарды өтүүнүн артыкчылыктары боюнча окуу-усулдук семинар болуп өттү. Семинарда З.Мааткеримов, Д.Бопоев, М.Раманкулов, Э.Смаилов, Б.Тынай уулунун баяндамалары өзгөчө кызыгууну жаратты.

Маалымат үчүн, институттун айрым окутуучулары акы төлөө менен Россиянын ЖОЖдорунда өз адистиктери боюнча онлайн курстарда квалификациясын жогорулатып, окуп жатышат