Урматтуу Ош технологиялык университетинин профессордук-окуутучулук курамынын жааматты! ОшТУда илимдин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын коргоо үчүн диссертациялык кеңеши Кыргыз Республикансынын Жогорку аттестациялык комиссиясынын тарабынан бекитилди! Диссертациялык кеңешке жана илим изилдөөчүлөргө ийгилик каалайбыз!