ОшТУнун мектеп-лицейинин окуучулары ачык сабак өтүштү

Ош технологиялык университетинин мектеп-лицейинин физика предметинин  мугалими Токторова Гүлбарчын Бабаевна окуу жайдын  мектеп-лицейинин  11-классынын бүтүрүүчүлөрүнө астрономия сабагынан «Астрономия сабагына саякат»  деген темада ачык сабак өттү. Ачык сабактын максаты  күн системасынын түзүлүшү жөнүндөгү  маалыматты ата-бабалардан калган уламыштын негизинде көркөм образ аркылуу берүү, планеталар жөнүндөгү илимди системалаштыруу, жалпылоо,  калыптандыруу, окуучуларды жаратылышты сүйүүгө, адамгерчиликтүү болууга,  бири-бирин   сыйлоого  тарбиялоо болуп саналат.