ОшТУнун Ардактуу профессору Маматали Кенжебаев «КРнын Ардактуу аксакалы» наамына ээ болду

М.М.Адышев    атындагы    Ош   технологиялык   университетинин  Дене  тарбия  кафедрасынын    окутуучусу,   ОшТУнун     Ардактуу   профессору,   “КР   дене   тарбия   жана  спорт   отличниги”,   “КР Эл  агартуусунун   отличниги”,   “КР спорттун ардагери”     Маматали   Кенжебаев    «Кыргыз    Республикасынын   Ардактуу  аксакалы»   наамына  ээ болду.  Сыйлыкты  «Кыргыз  Республикасынын   Ардактуу   инсандары» коомдук   бирикмесинин    мүчөсү,    «Областтык    Лидер   айымдар»    коомдук   бирикмесинин   төрайымы  Сатыбалдиева    Зуура   Сатыбалдиевна   тапшырды.  Маматали   Кенжебаевге   бул   сыйлык   жаштарды   билимге  окутууда  жана  тарбиялоодогу   талыкпаган  көп жылдык  эмгеги  үчүн берилди. «Биз  кесиптешибиздин   сыйлыгы   менен   куттуктап,    ага   чың   ден   соолук,  узак   өмүр   жана    мындан   аркы  ишине   зор  ийгиликтерди   каалайбыз»,  – дешет   окуу   жайда   бирге   иштешкен    кесиптештери.