ОшТУда робототехникалардын лабораториясы ачылды

Ош технологиялык университетинин Кибернетика жана маалымат технологиялар факультетинин Эсептөө техникаларын жана автоматташтырылган системаларды программалык жабдуу кафедрасында «Робототехника системалары жана программалык инженерия боюнча лаборатория» ачылды. Лабораториянын ачылышына Кибернетика жана маалымат технологиялар факультетинин жалпы жамааты катышты. Лаборатория керектүү электрондук шаймандар менен жабдылган жана студенттер 3D басып чыгарууну, робототехниканы, электрониканын жардамы менен аткарылуучу илимий тажрыйбаларды үйрөнө алышат.