ОшТУ Жомоктор дүйнөсүндө иш чарасын уюштурду

Ош технологиялык  университетинин  Кибернетика  жана  маалымат технологиялар  факультетинин “Компьютердик лингвистика” кафедрасы  тарабынан     «Жомоктор   дүйнөсүндө»  аттуу  иш чара уюштурулду. Аталган иш чарага окуу жайдын окутуучулары жана студенттери катышышты. “Компьютердик лингвистика”  кафедрасынын лингвистика жана  компьютердик  лингвистика  багытында   окуп   жатышкан  КЛ-18,  КЛ-17,  КЛ-19-1,2,3  жана  ПиП-1,2,3-19  тайпалары  китептерди, жомокторду,  кыска тексттерди  айтуу  жана  «Колобок»,  «Белоснежка»,  «Буратино»,  «Красная шапочка»,  «Репка»,  «Зумрад  Кымбат»,  «Золушка»  жомокторун  сахналаштырып  берүү  менен  биргеликте  көрүүчүлөргө  концерттик  программа  тартуулашты.  Китеп окуу  менен студенттер сөз байлыгын,  сүйлөө,  жазуу,  угуу шыктарын  өнүктүрө  алышат.