Ош технологиялык университети аккредитациядан ийгиликтүү өттү!

2019-жылдын 12-13-ноябрь күндөрү Ош  технологиялык университети бакалавр жана орто кесиптик билим берүүнүн 13 адистиги боюнча Билим берүү программаларын жана уюмдарын аккредитациялоо агенттиги (ААОПО) көз карандысыз аккредитациядан өткөрүүнү пландалган. Эксперттик комиссия материалдык-техникалык базалар менен таанышып, билим берүү процессин уюштуруу, жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу иш-аракеттерине байкоо жүргүзүштү. Текшерүүлөрдүн жүрүшүндө студенттер, ата-энелер, окутуучулар, бүтүрүүчүлөр, социалдык партнерлор менен маектешүүлөрдү өткөрүп, окутуучулардын сабактарына катышышты. Жыйынтыгында  Билим берүү программаларын жана уюмдарын аккредитациялоо агенттиги  (ААОПО) кеңешинин чечими менен  бакалавр жана орто кесиптик билим берүүнүн 13 адистиги боюнча 5 жылдык мөөнөт менен  аккредитациядан ийгиликтүү өттү.