ОшТУнун академик Б.Мурзубраимов атындагы Өзгөн технология жана билим берүү колледжинде илимий-усулдук конференция болду

ОшТУнун академик Б.Мурзубраимов атындагы Өзгөн технология жана билим берүү колледжинде тажрыйбалуу педагог, илимпоз дарыгер, медицина илимдеринин кандидаты, профессор Каримова Ибадатхан Сомиевнанын 70 жаш мааракесине арналган илимий-усулдук конференция болуп өттү. Конференцияда алгач  куттуктоо сөздөр айтылып, андан кийин илимий жана усулдук баяндамалар менен улантылды. Конференцияда инновациялык мазмундагы жогорку деңгээлдеги мазмундуу баяндамалар жасалды. Айрыкча, З.Мааткеримов, Ш.Мокеев, Б.Сапарова, З.Кадырова, У.Матиева ж.б. дын баяндамалары катышуучулардын кызыгуусун пайда кылды. Жакында конференциянын материалдары жыйнак болуп жарык көрөт.
P.S. И.С.Каримова окуу жайда 1999-жылдан бери эмгектенет. Илимий эмгектери Кыргызстанда жана алыскы, жакынкы чет өлкөлөрдө жарык көргөн. Ал 4 окуу-усулдук колдонмонун, 1 монографиянын, 30дан ашуун илимий макалалардын автору жана 2 автордук ачылыш  күбөлүктүн ээси.