ОшТУга И.Раззаков атындагы Кыргыз Мамлекеттик Техникалык университетинин өкүлдөрү келишти.

Исхак Раззаков атындагы Кыргыз Мамлекеттик Техникалык университетинин «Тамак – аш азыктарын өндүрүү технологиясы» кафедрасынын башчысы т.и.д.,профессор Мусульманова Мукарам Мухамедовна, «Консервалоо технологиясы» кафедрасынын башчысы т.и.к., доцент Р.Ш.Элеманова жана GIZ (Германия Эл аралык программасы) аймактык кызматташуунун жетекчиси М.В.Калиналар келишип, Ош технологиялык универсиетинин ректору профессор Абдыкадыр Абидов менен жолугушуп, окуу жай менен кенен таанышып чыгышты. Жолугушуунун негизги максаты – Ош технологиялык университети менен И.Раззаков атындагы Кыргыз Мамлекеттик Техникалык университетинин ортосундагы кызматташтыкты бекемдөө жана өлкө ичиндеги мобилдүүлүктү жакшыртуу болуп саналат.