Ош технологиялык университетинин окутуучулары Екатеринбург шаарына илимий иш сапарына кетип жатышат.

Екатеринбург шаарындагы Урал мамлекеттик экономикалык университетинде 8-16-октябрь күндөрү өтүлүүчү эл аралык күзгү экономистердин мектебине, Экономика жана башкаруу факультетинин «БЭжА» кафедрасынын ага окутуучусу Алишева Перизат, «ФжК» кафедрасынын доценти Зикираев Марат, «ФжК» кафедрасынын окутуучусу Парпиева Фатима , «ЭКИ» кафедрасынын окутуучусу Жакшылык кызы Гулай , «МНЖ» кафедрасынын ага окутуучусу Зулпукарова Таттыгул, «ББжСИ» кафедрасынын окутуучусу Касымова Сюита, «БЭжА» кафедрасынын окутуучусу Мазирбаев Калыбай жана Кибернетика жана маалымат технологиялар факультетинин «МТжБ» кафедрасынын ага окутуучусу Исманов О.М. илимий иш сапары менен жөнөп жатышат. Иш сапардын максаты окутуучулардын квалификациясын жогорулатуу жана тажрыйба алмашуу максатында болуп, окуу жайдын ортосундагы түзүлгөн келишимдердин негизинде ишке ашырылып жатат.