ОшТУда “Интернет технологияларынын учурдагы өнүгүү тенденциялары” аттуу семинар өтүлүп жатат.

Ош технологиялык университетинин Экономика жана башкаруу факультетинин ” Бухгалтердик эсеп жана аудит” кафедрасы тарабынан “Интернет технологияларынын учурдагы өнүгүү тенденциялары” аттуу семинар өтүлүп жатат.
Аталган семинар “2019-жыл – региондорду жана өлкөнү санариптештирүү” жылынын алкагында уюштурулуп, билим берүүнүн жана адистерди даярдоонун сапатын көтөрүү максатында “БЭжА” кафедрасы “Neobus” фирмасы менен биргеликте ОшТУдагы студенттерге жана окутуучуларга “Интернет технологияларынын учурдагы өнүгүү тенденциялары” аттуу 3 күндүк семинар-курсун уюштуруп жатат. Семинардын жүрүшүндо мастер класстар, жалпы презентациялар өткөрүлүүдө. Азыркы учурда окуу жайдын экономика жана башкаруу факультетинде Бухгалтердик эсеп жана аудит кафедрасында “Эсептеги жана анализдеги интернет технологиялар” профилиндеги студенттер бакалавр багытында даярдалууда.