“FIRST” окутуунун жаңы интерактивдүү методикасы окутулууда.

Ош технологиялык университетинин Интеллект өнүктүрүү борбору тарабынан уюштурулуп жаткан ROOTS  программасы боюнча 1-этап “FIRST” окутуунун жаңы интерактивдүү методикасы боюнча ОшТУнун окутуучуларына 4 күндүк тренинг өтүлүп жатат. Бул борбордун координатору э.и.к.,доц. Сайпидин   Умаровдун айтымында “бул иш-чара “NAMA” дүйнөлүк фондунун жардамы менен уюштурулуп, аталган методика дүйнө жүзүндөгү эң алдыңкы уникалдуу окутуунун жаңы ыкмаларын үйрөтөт. Башкача айтканда студенттердин жана окутуучулардын туура адилеттүүлүккө, чынчылдыкка түп тамырынан өзгөртүүгө багытталган иш-чара” деп баса белгилеп кетти. Бул тренингге 20 окутуучу катышып, аларга атайын чакыртылган тажрыйбалуу тренерлер тренинг өтүүдө. Жыйынтыгында катышуучуларга сертификаттар  берилип, баалуу кызыктыруучу белектер менен сыйланышмакчы.