Түштүк Кыргыз Цемент жабык акционердик коомунун кызматкерлери Ош технологиялык университетине келип, жалпы жамаат жана билим алып жатышкан студенттер менен жолугушуу өткөрүштү.

Түштүк Кыргыз Цемент жабык акционердик коомунун кызматкерлери Ош технологиялык университетине келип, жалпы жамаат жана билим алып жатышкан студенттер менен жолугушуу өткөрүштү. Жолугушуунун негизги максаты, кыргыз мамлекетинин өнүгүшүндөгү цемент заводунун бүгүнкү күндөгү ишмердүүлүгү менен тааныштырып, анын элге тийгизип жаткан пайдасы тууралуу маалыматтарды берүү жана бүтүрүүчүлөргө иш орундарын сунуш кылуу. Техника жана технологиялык багыттагы бүтүрүүчү студенттерге жалпысынан заводдогу ваканттык орундар, алардын милдеттери ж. б. маалыматтар берилди