ОшТУда ААК “Халык Банк Кыргызстан” администрациясы тарабынан уюштурулган “Бүткүл дүйнөлүк Акча жумалыгына” арналган Конкурс ЭССЕ болуп өттү

Ушул жылдын 5-апрелинде ААК “Халык Банк Кыргызстан”, ОшТУнун ЭжБ факультетинин “Финансы жана кредит” кафедрасы тарабынан Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Кыргыз Республикасынын калкынын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу” программасынын алкагында “Бүткүл дүйнөлүк Акча жумалыгына” арналган Конкурс ЭССЕ жарыяланып, ага студенттер ЭССЕ тапшырышты. Кафедра тарабынан Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкынын Ош облустук башкармалыгынын жана ААК “Халык Банк Кыргызстандын” мекемесине студенттердин катышуусу менен окуу-экскурсия түрүндөгү маани – маңыздуу иш чара өткөрүлдү.