Ош технологиялык университетинде “Билим сапатын кантип жогорулатабыз” деген темада тегерек стол болуп өттү.

М.М.Адышев атындагы Ош технологиялык университетинде «Интеллект» өнүктүрүү борбору тарабынан окуу жайдын студенттери үчүн “Билим сапатын кантип жогорулатабыз” аттуу тегерек стол болуп өттү. Тегерек столго Ош ТУ нун Окуу процессин уюштуруу жана билим берүүнүн сапаты департаментинин директору, доцент Айтиев Мыктыбек Арапбаевич, окуу жайдын окутуучулары жана алдынкы студенттери, өнүктүрүү борбордун ыктыярчылары катышышты. Тегерек столдо доцент Айтиев Мыктыбек Арапбаевич билим сапатын жогорулатууда 3 өз ара байланышкан системага: окутуучу, материалдык база жана студентке токтолуп, бул иш чарага активдүү катышууга үндөп кетти.

Тегерек столдо «Интеллект» өнүктүрүү борборунун ыктыярчы студенттери: ФТжЖПнын ИКТ-17 тайпасынын студенти Рахманалиева Акмончок жана ФКжТнын ИСТ-17 тайпасынын студенти Келдимурат кызы Мээрим «Билим сапатын жогорулатуу жолдору» деген темада, Ош ТУнун «Бухгалтердик эсеп жана аудит»» кафедрасынын доценти, э.и.к. Хамзаева Айнура Мураталиевна «Интерактивдүү усулдар билим берүүнүн сапатын жогорулатуунун жолу катары» жана Ош ТУнун «Кесиптик билим берүүнүн технологиясы» кафедрасынын доценти Машаев Медетбек Айтмаматович «Кесиптик билим берүүнүн сапатын өркүндөтүүнүн жолдору» аттуу темаларда баяндама жасашып, суроо жооптор менен коштолуп кызуу өттү.

Белгилеп кетсек, Ош ТУнун «Интеллект» өнүктүрүү борбору 2018-жылдын август айында Ош ТУ нун ректору т.и.д., профессор А.О.Абидовдун колдоосу астында «Өнүккөн келечек жаштары» коомдук фонду менен биргеликте ачылган. Борбордун координатору катары Ош ТУнун «Бухгалтердик эсеп жана аудит»» кафедрасынын доценти, э.и.к. Умаров Сайбидин Тойчуевич эсептелет.

Борбордун өнөктөштөрү: Ош ТУ, Өнүккөн келечек жаштары, Ош ТУнун жаштар комитети, студенттик акыйкатчы топ, Финансылык сабаттуулук борбору ж.б.

«Интеллект» өнүктүрүү борборунун максаты:

Студенттердин жана окутуучулардын туура ишмердүүлүк адаттарын өркүндөтүү жана аларды академиялык ишмердүүлүгүндө учур талабына жооп бере турган сапаттуу илим алуусуна көмөктөшүү.

Бул борбор «Академиялык чындык» долбоорун ишке ашырып жатат жана ушул долбоордун алкагында төмөндөгүдөй иш чараларды өткөрөт: студенттерди интеллектуалдык жактан өнүктүрүү багытындагы семинарлар, интеллектуалдык оюндар, тегерек стол, дебат, илимий конференциялар жана волонтерлор да университеттин студенттерине чынчылдыкты, адилеттүүлүктү акыйкатты, плагият кылбоо, билим сапатын көтөрүү, коррупцияга каршы аттуу семинарларды өтөп келүүдө.