М.М.Адышев атындагы Ош ТУнун Экономика жана башкаруу факультетинин студенттеринин эл аралык студенттик илимий практикалык конференциядагы ийгилиги

2019-жылдын 5-апрелинде М.Рыскулбеков атындагы Кыргыз Экономикалык университетинде Олкөнүн региондорун өнүктүрүү жана санариптештирүү жылына карата жана экономика илимдеринин докторлору, профессорлор Т.К.Камчыбеков менен К.А.Атышевдин 70 жылдык мааракесине арналган «Эсеп, анализ жана аудитти экономиканын туруктуу өнүгүшүн маалыматтык камсыздоо механизми катары жакшыртуу»  жаш илимпоздордун жана студенттердин 7-эл аралык илимий-практикалык конференция болуп, М.М.Адышев атындагы Ош технологиялык университетинен  «Бухгалтердик эсеп жана аудит» кафедрасынын доценти, э.и.к. Абдиев Мурат жана аталган окуу жайдын Экономика жана башкаруу факультетинин 4-курсунун БУиА-1-15 тайпасынан: Батырбек кызы Бегимай ( илимий жетекчиси,э и.д.,проф.Узенбаев Р.А.) жана Эргешова Асылзат (илимий жетекчиси,э.и.к.,доц.Самиева К.Т.)  жана 3-курстун УБ-16 тайпасынан: Абдулла кызы Шангүл, (илимий жетекчиси,э.и к.доц.Абдиев М.Ж.) илимий макалалары менен катышышты.

Конференцияга  чет өлкөдөгү окуу жайлардан: Санкт-Петербург мамлекеттик экономикалык университети, Алматы технологиялык университети, Казань федералдык университети, Сулейман Демирель университети, Кыргыз-казак университети, Бишкек шаарындагы окуу жайлардан:М.Рыскулбеков атындагы КЭУ, Б.Ельцин атындагы КРСУ, Университет АДАМ, И.Арабаев атындагы КМУ, АГУПКР, ИСРиП, К.Карасаев атындагы БГУ,И.Раззаков атындагы КГТУ, Н.Исанов атындагы КГУСТА, МУИТ, аймактагы окуу жайлардан: ТМУ, ,М.М.Адышев атындагы Ош ТУ, Ош МУ, К.Ш.Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин студенттери жана окутуучулары катышышты.Жалпы сунушталган жана баяндама жасалган илимий макаланын саны 103.

Конференциянын жыйынтыгында Ош ТУнун Экономика жана башкаруу факультетинен 3 студенти төмөнкү орундарга ээ болуп баалуу сыйлыктар менен дагы сыйланышты. 1-орунга Абдулла кызы Шангул , 2-орунга Батырбек кызы Бегимай жана Эргешова Асылзат ээ болушту.