«Мамлекеттик тил. Илим. Технологиялар. Инновациялар» аттуу II аймактык илимий-практикалык конференция

 

Мамлекеттик тилди санариптештирүүгө багытталган “эн мыкты долбоордун” жобосу