Бишкек шаарында Кыргызстан жана Россия Федерациясынын жогорку окуу жайларынын I форуму болду

Бишкек шаарында 27- 28- мартта Кыргызстан жана Россия Федерациясынын жогорку окуу жайларынын ” Билим берүүнү жана илимди өнүктүрүү – келечектин инвестициясы” аттуу I форуму болду. Иш чаранын алкагында  М.М. Адышев атындагы Ош технологиялык унивеситети Россия Федерациясынын 7 жогорку окуу жайлары жана илим изилдөө институттары менен келишимдерге кол коюлду

-Москва энергетика институту;
-Улуттук изилдөө университети(МЭИ);
-Урал федералдык университети;
-Казань федералдык университети;
-Алтай мамлекеттик техникалык университети;
-Воронеж мамлекеттик университети;
-Кубан мамлекеттик технологиялык  университети