Студенттерди башка өлкөлөрдөн окууларын улантып, тажрыйба алмашуу демилгеси биздин окуу жайдын окутуу процессинде көп жылдардан бери ишке ашырылып келе жатат.

Ош технологиялык университетинин “Экономика жана башкаруу ” факультетинин “Бизнести башкаруу”, “Аймак таануу” багытынын студенттери “Эрасмус+” долбоорунун негизинде Польша мамлекетинин “Силезия” университетине, Туштук Кореянын “Чоннон” улуттук университетине студенттик мобилдуулукко жоноп кетишти.