«Өнөр жай тармактарда нефть жана газды өндүрүү “ жана ,,Пайдалуу кендерди өнүктүрүү жана казуу иштери“ темадагы онлайн-лекция

26.02. 2019 куну Ош ТУнун технология жана жаратылышты пайдалануу факультети жана Назарбаев университетинин тоо кен жана геоилимдер мектеби менен биргеликте «Өнөр жай тармактарда нефть жана газды өндүрүү “ жана  ,,Пайдалуу кендерди өнүктүрүү жана казуу иштери“ боюнча онлайн-лекция угулду.

Онлайн-лекцияга Назарбаев университетинин тоо кен жана геоилимдер мектебинин профессорлору Пейман Пурафшары жана Саффет Ягиз, Ош Технологиялык университетинин технология жана жаратылышты пайдалануу факультетинин, ОшТУнун колледжинин «Геология, жаратылышты пайдалануу жана коопсуздук (ГЖПжК)» кафедрасынын студенттери катышышып, темага байланыштуу маалымат ала алышты.