Ош технологиялык университетинде III илимий сессия жыйынтыкталды

ОшТУда илимий-изилдөө лабораториялардын, кафедралардын жана факультеттердин 2018-жылдагы илимий ишмердүүлүктөрүнүн жетишкендиктерин жана келечектеги милдеттерин талкуулоого арналган III илимий сессия 24- 25-январда өткөрүлдү. Илимий сессиянын негизги максаты- илимий-изилдөө лабораторияларда, кафедраларда,факульттерде аткарылган илимий-изилдөө иштерди, илимий  жетишкендиктерди  анализдөө жана баа берүү.  
Илимий сессияны илим жана инновация боюнча проректору, профессор Б.Н.Шамшиев ачып, сессиянын иштөө тартиби  менен тааныштырды . Сессияда илим-изилдөө лабораториялардын, кафедралардын, факультеттердин   2018-жылдагы илимий-изилдөө иштеринин аткарылышы каралды жана келечектеги  негизги приоритеттүү илимий багыттары талкууланды.