ОшТУ: Студенттер учун кышкы сынактар башталды

Ош технологиялык университетинде студенттер үчүн кышкы сынактар башталды. Жылдагыдан айырмаланып университетте кышкы сынактар компьютердик тесттирлөө жолу менен кабыл алынып жатат. Бул иш чаралар ар кандай коррупциялык терс көрүнүштөрдү алдын алуу жана жоюу максатында уюштурулуп жатат. Университетте окуу процессинде маалыматтык –технологияларды колдонуу жогорку денгээлде уюштурулган.

Студенттин алган билимдери ар бир модуль аяктаганда 100 баллдык системада бааланып турат, ал эми үчүнчүсү компьютердик тест болуп эсептелет. Студенттер графикте көрсөтүлгөн күнү, көрсөтүлгөн сабак боюнча атайын тестирлөө борборуна келип компьютердик тест тапшырышат. Модулдардын жана тесттин жыйынтыгы автоматтык түрдө эсептелип, электрондук ведомостко коюлат жана студенттин окуудагы негизги рейтинги болуп саналат.

Кошумчалап кетчү нерсе студенттердин рейтингдерин ата-энелер ачык айкын онлайн режимде окуу жайдын сайты аркылуу көрүүгө мүмкүнчүлүк алышкан. Андан сырткары окуу жайда жылдын ар бир күнүндө, 24саат бою окутуучу менен студенттердин электрондук байланышы камсыз болгон. Студен каалаган учурда окутуучудан онлайн консультация алганга, окуу материалдарын электрондук турдо алганга мумкунчулук тузулгон.