ОшТУ: Окуу жайды аяктаган соң эмне кылуу керек?(What to do after graduation ?) деген темада семинар өттү.

Бүгүн Ош технологиялык университеттин Кибернетика жана маалымат технологиялар факультетинин Компьютердик лингвистика кафедрасы – Окуу жайды аяктаган соң эмне кылуу керек? (What to do after graduation?) деген темада Агахан Фондунун проект координатору Сагындык Эмилбек уулу Компютердик лингвистика кафедранын студенттерине англис тилинде семинар өткөрдү. Бул семинарда адистикти бүтүргөндөн кийин кантип жакшы жумушка орношуу боюнча кеп кеңештерин берип, студенттердин өздөрүнө кызыктырган суроолорго жооп алышты.