Ош технологиялык университетинин студенти Жусупова Айнагул президенттик “Умут” стипендиясынын ээси болду

Ош технологиялык университетинин студенти Жусупова Айнагул президенттик “Умут” стипендиясынын ээси болду. Жыл сайын Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан мамлекеттеги жогорку окуу жайлардын мыкты студенттерине 50000 сом олчомундо бир жолу берилет. Бул стипендиянын ээси болгон студенттер окууда жана окуу жайдын коомдук иштеринде мыкты ийгиликтерди жаратып, мыкты корсоткучторго ээ болгон студенттер болуп саналат.