Ош мамлекеттик университетинде 2018-жылдын 29-ноябрь айында өткөрүлгөн “Студент жана илимий-техникалык прогресс” аттуу V аймактык студенттик илимий конференцияда Ош технологиялык университетинин студенттери катышты

Ош мамлекеттик университетинде 2018-жылдын 29-ноябрь айында өткөрүлгөн “Студент жана илимий-техникалык прогресс” аттуу V аймактык студенттик илимий конференцияда Ош технологиялык университетинен төмөнкү студенттер катышып, илимий баяндамаларды жасашты:

 1. Нишанбай кызы Гулдана Э(ФиК)-15 4-курс, жетекчиси: э.и.к., доцент Баймуратов А.А;
 2. Равшанбек уулу Рашид Э(ФиК)-15 4-курс, жетекчиси улук окутуучу Жолдошов Б.Р.
 3. Абибиллаева Айназик ДО-17, жетекчиси: т.и.к., доцент М.А. Арзиев;
 4. Абдимитал уулу Руслан ПИвЭ-15, жетекчиси: окутуучу Жакшылык кызы Г.;
 5. Азаматова Айтурган Э(БУиА)-15 жетекчиси: ага окутуучу Мамытова К.К.
 6. Акунжанов Эрнист Жакыпжанович, жетекчиси улук окутуучу Маметова Г.А.
 7. Арстанбек кызы Айжамал ИиВТ-16, улук окутуучу Кадыркулова Н.К.;
 8. Жорокулова Алина Байдылдаевна ТПиСХП-17, жетекчиси: т. и. к., доцент, Ирматова Ж.К.
 9. Мирзаева Айзирек, э.и.к., доцент, Абдиев Мурат Журатович,
 10. Мурзакадыр кызы Айзат, жетекчи: Моминова Л.К.
 11. Назарбаева Бегимай Э(БУиА)-15, жетекчи э.и.к., доцент, Алишева П.К.,
 12. Сапарбаев М. – Архитектура жана курулуш факультети;
 13. Турдукулов Нурсултан Э(ФиК)-15, жетекчиси Зикираев М.Т.

 

Алардын ичинен алдынкы орундарга ээ болгон студенттер:

1- орунга ТПиСХП – 17 тайпасынын студенти –Жорокулова Алина Байдылдаевна, жетекчиси – т.и.к., доцент Ирматова Жылдыз Камиловна пленардык отурумда баяндама жасап, I даражадагы диплом менен сыйланды.

2- орунга  Э(ФиК) -15 тайпасынын студенти Нышанбай кызы Гулдана, жетекчиси э.и.к., доц.Баймуратов А.А. илимий баяндамасы менен II даражадагы дипломго;

3-орунга – УБ-16 тайпасынын студенти Аунжанов Эрнист Жакыпжанович, жетекчиси улук окутуучу Маметова Г.К.;

3-орун – Э(БУиА)-15 тайпасынын студенти Эргешова Асылзат, жетекчиси доц. Хамзаева А.М. III даражадагы дипломдор менен сыйланышты.