В ОшТУ 15-16 ноября 2018г. прошла Международная научно-практическая конференция «Экология и природопользование: актуальные вопросы науки, практики и образования».

2018-жылдын 15 ноябрь айында академик М.М.Адышев атындагы Ош технологиялык университетинде “Экология жана жаратылышты пайдалануу: илимдеги, практикадагы жана билим берүүдөгү актуалдуу масалелер” аттуу  эл аралык илимий практикалык конференция болуп өттү. Илимий-практикалык конференция Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыгына ылайык жарыяланган “2018- жыл-аймактарды өнүктүрүү жылына жана ОшТУнун  ”Экология жана айлана чөйрөнү коргоо” кафедрасынын 20-жылдык мааракесине арналды.

Конференциянын жүрүшүндө үч секция өз ишин алып барды, анда 80ден ашуун илимий макалалар кызуу дискуссияны жаратты.

Пленардык өтурумда 3 илимий баяндама талкууланды:

  1. “Кыргызстандын экологиясы: илимдеги, билим берүүдөгү жана өндүрүштөгү актуалдуу маселелер” – Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын академиги, б.и.д., профессор Токторалиев Биймырза Айтиевич.
  2. “Туштук Кыргызстандын калкынын ден соолугунун абалынын медикалык-биологиялык, экологиялык-экономикалык жана социалдык көйгөйлөрү жана анын чечүү жолдору”-КРнын УИАнын Тоо-физиологиясы жана медицина институтунун медициналык проблемалар бөлүмүнүн башчысы м.и.к., доцент Рахманбек Маматкадырович  Тойчуев.
  3. “Өсумдуктөрдү биологиялык ыкма менен коргоонун  Кыргызстандагы перспективалык багыттары”-б.и.к., доцент Зулумкан Абдыманаповна Тешебаева.

Конференцияга жогорку окуу жайларынын окумуштуулары, окутуучулары, аспиранттары, магистранттары, Кыргыз республикасынын улуттук илимдер академиясынын окумуштуулары,  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарба мамлекеттик агенттигинин кызматкерлери,  мамлекеттик  ишканалардын өкүлчүлүктөрү жана ОшТУнун окутуучу-профессордук курамы,студенттери катышты.