Ош технологиялык университети 2018-жылдын 15-16-ноябрь айында “Экология жана жаратылышты пайдалануу: билим берүүдөгү, илимдеги жана практикадагы актуалдуу көйгөйлөр” аттуу Республикалык илимий-практикалык конференцияга чакырат!

Конференция Кыргыз Республикасындагы аймактарды өнүктүрүү жылына жана “Экология жана айлана чөйрөнү коргоо” кафедрасынын 20-жылдыгына арналат.

Конференция төмөндөгүдөй тематикалык багыттар боюнча иш алып барат:

  • Билим берүүдөгү, практикадагы жана илимдеги экологиялык көйгөйлөр;
  • Учурдагы табигый илимдердеги жетишкендиктер;
  • Курулуш, транспорт жана энергитикадагы учурдагы негизги көйгөйлөр;
  • Билим берүүдөгү, практикадагы  жана илимдеги маалыматтык  технологиялар;
  • Инженердик билим берүүдөгү инновациялар жана  көйгөйлөр;
  • Экономикадагы жана социалдык-гуманитардык илимдеги учурдагы көйгөйлөр.

Илимий макалалар 2018-жылдын 1-ноябрь айына чейин кабыл алынат.

ОшТУнун Илим бөлүмү