ОшТУнун студенттери, магистрант, аспиранттары жана окутуучусу ЭРАЗМУС+ IUCLAND:561841-EPP-1-2015-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP. International University Cooperationon Land Protectionin European-Asiatic Countries долбоорунун алкагында Хорватия мамлекетинин борбору Загреб шаарындагы Загреб университетинин Айыл-чарба факультетинде өткөрүлгөн VI жыйынтыктоочу Эл аралык жайкы мектепке катышып келишти.

VI- Эл аралык жайкы мектеп ЭРАЗМУС+ IUCLAND:561841-EPP-1-2015-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP. International University Cooperation on Land  Protection in European-Asiatic Countries долбоорунун алкагында  Хорватия мамлекетинин борбору Загреб шаарындагы Загреб университетинин Айыл-чарба факультетинде 2018-жылдын 2-8 июль айында болуп өттү. Бул эл аралык жайкы мектепке Ош технологиялык университетинен технология жана жаратылышты пайдалануу факультетинин студенттери, магистрант, аспиранттары  жана окутуучусу катышып келишти: лектор ОшТУнунИлим жана инновация боюнча проректору, а.-ч.и.д.,проф. Шамшиев Бакытбек Нуркамбарович, Технология жана жаратылышты пайдалануу факультетинин 4-курсунун аспиранты Исмаилова Жыпара Абдыласовна, ЛДиЛС-16тайпасынын студенти Джениш кызы Алтынай, Кибернетика жана маалыматтык башкаруу факультетинин 1-чи курстун магистранты Кадырбердиева Бусалима Матазовна.

 

Эл аралык жайкы мектеп 6 күндүк интенсивдүү курстарды камтыган, 4 ЕСТS боюнчажер кыртышынын бузулушу жөнүндө лекциялар жана практикалык сабактар окулду.

Бул жайкы мектепте долбоордун 12 өнөктөштөрүнөн 50дөн ашуун студенттер жана 20 лекторлор катышышты: Италиянын жогорку окуу жайларынан, Словакиядан, Хорватиядан, Кытайдан, Казакстандан жана Кыргызстандан.

ОшТУнун илим жана инновация боюнча проректору, а.-ч.и.д., проф. Шамшиев Бакытбек Нуркамбарович бул жайкы мектепте “Landslide processes in Kyrgystan: the causes and consequences of their intensification” (Кыргызстандагы көчкү кубулуштары: аларын күчөп кетүүсүнүн себептери жана таасирлери) деген темада баяндама жасады. Жайкы мектептин акырында студенттер “Кыргызстандын жер кыртышынын деградациясы” темасында баяндама даярдашып, презентация жасашты. Жыйынтыгында ОшТУдан барган окутуучу, студенттер, аспирант-магистранттар эл аралык сертификатка ээ болуп келишти.