ОшТУнун технологиялык колледжи аккредитациядан беш жылга өттү!

Билим берүү программаларын жана уюмдарын аккредитациялоо агенттиги  (ААОПО) кенешинин чечими менен       2018-жылдын 6-июндагы №3/2018/008 буйругунун негизинде ОшТУнун технологиялык колледжинин орто кесиптик билим берүүнүн 12 адистиги 5 жылдык мөөнөт менен (06.06.2023) аккредитациядан өттү.

Эске салсак,  2018-жылдын 14-15-май күндөрү Билим берүү программаларын жана уюмдарын аккредитациялоо агенттиги (ААОПО) ОшТУнун технологиялык колледжинин 12 орто кесиптик билим берүү  адистиктерин көз карандысыз аккредитациядан өткөргөн.

bishkk