ОшТУнун студенттери жана окутуучулары ЭРАЗМУС+ IUCLAND. International University Cooperation on Land Protection in European-Asiatic Countries долбоорунун алкагында Казакстандын Шымкент шаарындагы М.Ауэзов атындагы түштүк-Казакстан мамлекеттик университетинде өткөн V-чи Эл аралык жайкы мектепке катышып келишти.

V- Эл аралык жайкы мектеп ЭРАЗМУС+ IUCLAND:561841-EPP-1-2015-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP. International University Cooperation on Land Protection in European-Asiatic Countries долбоорунун алкагында Казакстандын Шымкен шаарындагы М.Ауэзов атындагы түштүк-Казакстан мамлекеттик университетинде 2018-жылдын 11-16 июнь айында болуп өттү. Бул эл аралык жайкы мектепке Ош технологиялык университетинен “Технология жана жаратылышты пайдалануу” факультетинин студенттери жана окутуучулары катышып келишти. Алар: Лектор илим бөлүмүнүн башчысы б.и.к., доц. Тешебаева З.А. жана ЛДЛС-16 тайпасынын студенти Сыдыков Сыймык, ЗЧС-15 тайпасынын студенти Максидинов Маратбек, технология жана жаратылышты пайдалануу факультетинин 1-чи курсунун аспиранты Закиров Канатбек.
Эл аралык жайкы мектеп 6 күндүк интенсивдүү курстардан туруп, 4 ЕСТS барабар. Эл аралык жайкы мектепте долбоордун лекторлору төмөнкү маалыматтарды алышып лекцияларды угушту:
Жер кыртышынын бузулушу, жер деградациясы.
Топурактын булганышы, топурак таануу.
Топуракты сактоо жана коргоо.
Токойлордун экологиясы.
Инженердик экология.
Коркунуч жаратылыш кырсыктары.
Айыл чарбадагы колдонулган пестициддер.
Туруктуу айыл чарба жана мал чарбачылык.
Айлана чөйрөнү коргоо жана жер ресурстарын сактоо.
Сарамжалдуу пайдалануу жана айлана чөйрөнү коргоо.
Жер ресурстарын сактоо боюнча укуктук нормативдик закондор.

Бул жайкы мектепте долбоордун 12 өнөктөштөрүнүн ар биринен 3-төн студент-аспирант жана 1 лектор катышты, жалпысынан 50-дөн ашуун студенттер жана 20 лекторлор катышышты: Италиянын жогорку окуу жайларынан, Словакиядан, Хорватиядан, Кытайдан, Казакстандан жана Кыргызстандан.

Кыргызстан мамлекетинен эки жогорку окуу жай катышты:
М.М.Адышев атындагы Ош технологиялык университети жана И.Раззаков атындагы Кыргыз техникалык университети.

ОшТУнун илим бөлүмүнүн башчысы, б.и.к., доцент Тешебаева З.А. бул жайкы мектепте “Soil contamination with pesticides in Kyrgystan and way of solving the problems” деген темадагы лекцияны окуду.
Жайкы мектептин акырында студенттер окулган лекция жана практикалык иштер боюнча экзамен тапшырып, эл аралык сертификатка ээ болушту. ОшТУнун студенттери экзаменди ECTS боюнча “А” 99 балга (эң жакшы) деген баага тапшырып, Эл аралык сертификатка ээ болуп келишти.