ОшТУнун кызматкерлери Ташкент шаарына барып келишти!

Ош Технологиялык Университетинин «Бизнести башкаруу жана социалдык иш» кафедрасынын   башчысы Жамал  Кедейбаева, окутуучу    Сюта Касымова,  Нулифар Бахрамжановалар 2018-жылдын 30-31 – майында Өзбекистан Республикасынын Ташкент шаарында Мырза Улукбек атындагы Улуттук университетинде болуп өткөн «Толеранттуулук – бул өз ара ишенимди өнүктүрүүнүн инструменти катары» аттуу эл аралык илимий конференцияга ийгиликтүү катышып келишти. Конференцияга Германия, Башкортостон, Украина, Грузия, Кыргызстан, Казакстан, Россия, Татарстан мамлекеттеринен   окумуштуулар катышышкан.