25-июнь 2018-жылы ОшТУда «Кесиптик окуу жайларда ички сапатты камсыздоо системасын түзүү” семинары өтөт.

25-июнь 2018-жылы ОшТУда «Кесиптик окуу жайларда ички сапатты камсыздоо системасын түзүү” семинары өтөт.