ОшТУнун студенттери Токтогул жана Күрп-Сай ГЭС терине таанышуу практикасында болушту

2018-жылдын 15-17-май күндөрү  Ош технологиялык университетинин Энергетика факультетинин ЭиЭТ-1-15, ЭиЭТ-2-15 жана ЭОиЭТ-15 тайпасынын 3 – курстун  студенттери Токтогул жана Күрп-Сай ГЭС терине таанышуу практикасына барып келишти.  Студенттер Токтогул жана Күрп-Сай ГЭСтеринде болушуп, теориялык алган билимдерин практикада   көрө алышты.    ОшТУнун ректору профессор Абдыкадыр Абидовдун №09-10/100 буйругунун негизинде таанышуу практикасына  47 студент, 5 окутуучу барып, алардын баардык чыгымдары  окуу жайдын эсебинен  каржыланган.