ОшТУ эл аралык аккредитациядан өтүп жатат

2018-жылдын 2-майынан Ош технологиялык университеттин институционалдык жана адистештирилген 3 багыт  (640200 Электроэнергетика жана электротехника, 580100 Экономика, жана 710100 Информатика жана эсептөө техникасы) боюнча Казакстан Республикасынын эл аралык көз карандысыз аккредитациялоо жана рейтинг агенттигинен аккредитациядан өтүп жатат.

  1. Төрага – Шенкеев Куанышбек Шункеевич, ф.-м.и.д., профессор, АРУА I-категориядагы эксперти, К.Жубанов атындагы Актөбө регионалдык мамлекеттик университетинин биринчи проректору (Казакстан Республикасы, Актөбө ш.).
  2. Байкоочу – Ниязова Гулияш Балкеновна, жождорду институционалдык жана адистештирилген аккредитациядан өткөрүү боюнча долбоордун жетекчиси. (Казакстан Республикасы, Астана ш.,).
  3. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинен байкоочу – Алтыбаева Мейликан, Ош мамлекеттик университетинин аккредитация жана сапат департаментинин директору. (Кыргыз Республикасы, Ош ш.,).
  4. Чет элдик эксперт – Герман Андрей Евгеньевич, ф.-м.и.к., доцент, Янка Купала атындагы Гродный мамлекеттик университетинин физика-техникалык факультетинин деканы (Беларусь Республикасы, Гродный ш.).
  5. Чет элдик эксперт – Тойбаев Адлет Жунусович, п.и.к., Казак инженердик-техникалык университетинин проректору (Казахстан Республикасы, Алматы ш.).
  6. Улуттук эксперт – Тайиров Миталип Муратович, ф.-м.и.д., Баткен мамлекеттик университетинин профессору (Кыргыз Республикасы, Кызыл-Кыя ш.).
  7. Улуттук эксперт – Ботобеков Арстаналы Ботобекович, Жусупа Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин бухгалтердик эсеп кафедрасынын башчысы (Кыргыз Республикасы, Бишкек ш.).
  8. Жумуш берүүчү – Шоноев Мирлан Курманбекович, Ош шаарындагы “Халык Банк Кыргызстан” ААК Ош филиалынын директору (Кыргыз Республикасы, Ош ш.).
  9. Студент – Асанов Максатбек Турдумаматович – Кыргыз-Өзбек университетинин “Маалымат технологиялары” адистигинин 4-курсунда билим алуучу (Кыргыз Республикасы, Ош ш.).

Эксперттик комиссия   ОшТУнун материалдык-техникалык базасы менен таанышып, билим берүү процессин уюштуруу, жана анын жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу иш-аракеттерине байкоо жүргүзүп окутуучулар, бүтүрүүчүлөр,    студенттер жана   социалдык партнерлор менен маектешүүлөрдү өткөрөт.