ОшТУ Аккредитация жана рейтинг улуттук агенттигинин рейтингинде 1-орунду ээледи!

ОшТУ Аккредитация жана рейтинг улуттук агенттигинин жогорку окуу жайлардын институционалдык рейтингинде адистерди даярдоонун 6 багыты жана деңгээли боюнча 1 орунду:

  1. Табигый илимдер
  2. Техносфералык коопсуздук, жаратылышты жасалгалоо жана гидрометеорология
  3. Геология, чалгындоо жана пайдалуу кен байлыктардын кенин иштеп чыгуу
  4. Айыл чарба

Адистерди даярдоонун 2 багыты жана деңгээли боюнча 2 орунду ээледи:

  1. Унаа техникасы жана технология
  2. Архитектура жана курулуш