Ош технологиялык универститети Берлин жана Дрезден университеттери менен кызматташат!

Ош технологиялык университетинин ректору, т.и.д. профессор Абдыкадыр Абидов жана Технология жана жаратылышты пайдалануу факультетинин деканы х.и.к. профессор Дүйшөнали Жорокулов 2018-жылдын 5-12 – май күндөрү Борбордук Азиядагы билим берүү программасынын алкагында Азия мамлекеттеринин делегациясынын курамында  Германия мамлекетинде уюштурулган окуп таанышууга барып келишти.  Иш-сапардын жүрүшүндө Берлин технологиялык университети жана Дрезден техникалык университети менен меморандумга кол коюлуп, эки тараптуу академиялык мобилдүүлүк боюнча макулдашууларга жетишилди.   Ушул программанын алкагында окуу жайдын Технология жана жаратылышты пайдалануу факультетинин Азык заттар жана айыл-чарба азыктарынын технологиясы кафедрасынын үч лабораториясына 2 700000 (эки миллион жети жүз мин) сомдук жабдыктар ушул жылдын сентябрь айына чейин келүүсү күтүлүүдө.